Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dla rolników

Brak opisu obrazka

Komunikat
Po zniesieniu stanu zagrożenia epidemiologicznego przywrócony zostanie dla producentów rolnych obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń dotyczących:

  • ukończenia szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin
  • badania sprzętu do stosowania [ środków ochrony roślin

Stosowanie środków ochrony roślin nierozerwalnie związane jest z możliwością wystąpienia zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska. Nieprawidłowo zastosowane środki ochrony roślin mogą prowadzić do braku oczekiwanego efektu lub nawet zniszczenia chronionych upraw.

Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin do regularnego zdobywania wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach w zakresie środków ochrony roślin, prowadzonych przez jednostki, których programy uwzględniają wszystkie istotne zagadnienia dotyczące wymagań integrowanej ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz ograniczania ryzyka związanego z ich stosowaniem.

Przed rozpoczęciem prac wiosennych producenci rolni zobowiązani są do:

  • aktualizacji zaświadczenia bądź uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, zapewnienia prawidłowej i precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin, bezpiecznej dla ludzi, zwierząt i środowiska poprzez stosowanie sprawnego technicznie i skalibrowanego sprzętu, którego sprawność techniczna weryfikowana jest podczas przeprowadzanych okresowo badań technicznych.
  • szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin – co 5 lat pierwsze badanie nowego sprzętu należy przeprowadzić nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia kolejne badania sprzętu – w przypadku opryskiwaczy polowych i sadowniczych – należy przeprowadzić co 3 lata.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W KATOWICACH