Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzierżawa nieruchomości w trybie bezprzetargowym - 301/26 ark. mapy 8 obręb Wielowieś

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Wielowieś. Przedmiotowa działka będzie wykorzystywana jako miejsce magazynowania materiałów budowlanych na potrzeby realizacji zadania „Rozbiórka i budowa mostu nad ciekiem bez nazwy w ciągu DW 907 w km 39+748 w miejscowości Czarków”. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Przeznaczenie nieruchomości

PGu
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjno- usługowa,
b) obiekty i urządzenia obsługi technicznej-inżynierii.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty zaplecza administracyjno- socjalnego,
b) zaplecze mieszkaniowo-hotelowe,
c) parkingi i garaże,
d) urządzenia i sieci uzbrojenia terenu,
e) urządzenia sportowo-rekreacyjne

Mapa i załączniki

PDF54-2023.pdf (184,05KB)

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=19&lat=50.514773085986505&lng=18.613259196281437&l=32530,44147,44174,44337&b=21537