Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieruchomości gruntowe przeznaczone do sprzedaży w miejscowości Zacharzowice

 

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r. w sali Urzędu Gminy w Wielowsi ul. Główna nr 1 o godz. wskazanej w tabeli. - zarządzenie nr 89/2023

Opis nieruchomości

3.1 Działki położone są w miejscowości Zacharzowice przy ul. Cyprysowej. Działki posiadają kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od zachodu i wschodu teren przyległy do pól uprawnych, a od południa do drogi powiatowej Nr 2950 S Toszek – Zacharzowice. W najbliższej okolicy znajduje się tereny rolnicze oraz budynki mieszkalne.
3.2 W zasięgu znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: w odległości ok. 230 m od działek znajduje się sieć energetyczna oraz w drodze wewnętrznej zaprojektowana jest sieć wodociągowa, która będzie realizowana w latach 2023-2024.
3.3 Dostęp do drogi publicznej: w/w działki posiadają dojazd i dojście do drogi powiatowej Nr 2950 S Toszek – Zacharzowice poprzez drogi wewnętrzne oznaczone jako działki nr 1057/51 i 1058/51.
3.4. Obciążenia nieruchomości: Działy III i IV księgi są wolne od wpisów/obciążeń/.

Przeznaczenie nieruchomości

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś zatwierdzoną uchwałą Nr XXI/195/2013 Rady Gminy Wielowieś z dnia 21 lutego 2013 r. /Dz.Urz.Woj.Śląskiego poz.2243 z dnia 11 marca 2013 r./ działki obejmują teren oznaczony symbolem 6MNU:
1) Przeznaczenia podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b) zabudowa usługowa,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i garaże,
b) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe,
c) urządzenia sportu i rekreacji,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

Ceny nieruchomości

Ceny nieruchomości zawarte są w załączniku

Mapa i załączniki

PDF89-2023.pdf (341,56KB)

PDF45-2023.pdf (446,56KB)

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=17.900000000000002&lat=50.449903020601894&lng=18.589143625909365&l=32530,34730,44147,44174,44337&b=21537

Brak opisu obrazka