Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzajemnie potrzebni

W ramach realizacji zadania publicznego pn. Wzajemnie potrzebni, zleconego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zapraszamy do udziału w otwartym ogólnopolskim konkursie. Celem jest wyłonienie ofert do dofinansowania, w ramach których wdrażany będzie pilotażowy model efektywnego, kompleksowego systemu średnio- i długoterminowej pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie działań na terenie gmin wiejskich, gmin wiejsko-miejskich, gmin miejskich do 120 tys. mieszkańców oraz ich związków w celu utworzenia Społecznych Agencji Najmu na ich terenie. Dzięki planowanym działaniom samorządy lokalne mogą zwiększyć ofertę mieszkaniową, bez ponoszenia wydatków na budowę nowych mieszkań.  Do wzięcia udziału w konkursie zachęcamy organizacje pozarządowe, gotowe do podjęcia działań m. in. w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.

Alokacja przeznaczona w ramach otwartego konkursu ofert wynosi 18 000 000 zł. W ramach konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 4 500 000 zł.

Podczas trwania konkursu zostaną zrealizowane 4 bezpłatne webinary edukacyjno-informacyjne w celu wprowadzenia w tematykę zadania publicznego i wyjaśnienia najważniejszych zasad udziału w konkursie.  Zostaną przeprowadzone również bezpłatne szkolenia w zakresie: tworzenia i prowadzenia Społecznych Agencji Najmem oraz zarządzania najmem. Szkolenia odbędą się w przystępnej formule online, z możliwością zadawania pytań i konsultowania pojawiających się niejasności. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu na stronie internetowej: https://wzajemniepotrzebni.pl/