Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż nieruchomości - 431/110, 400/110 i 428/110 oraz 403/110 i 445/142 obręb Świbie

Opis nieruchomości

nieruchomość składająca się z działek nr 431/110, 400/110 i 428/110 ark. mapy 16 o powierzchni 0,1391 ha, obręb Świbie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00041616/7;

nieruchomość składająca się z działek nr 403/110 i 445/142 ark. mapy 16 o powierzchni 0,0269 ha, obręb Świbie, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1G/00014962/9.

Termin i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. w sali Urzędu Gminy w Wielowsi ul. Główna nr 1

nieruchomość składająca się z działek nr 431/110, 400/110 i 428/110 - godz. 09:20

nieruchomość składająca się z działek nr 403/110 i 445/142 - godz. 09:00

II przetarg 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 czerwca 2023 r. w sali Urzędu Gminy w Wielowsi ul. Główna nr 1

nieruchomość składająca się z działek nr 431/110, 400/110 i 428/110 - godz. 12:30

Przeznaczenie podstawowe

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych i rozwojowych sołectwa Świbie zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI-208/02 Rady Gminy Wielowieś z dnia 8 października 2002 r. /Dz.Urz.Woj.Śląskiego Nr 17,poz. 574 z dnia 18.03.2003 r., nieruchomości składające się z działek nr 403/110 i 445/142 oraz z działek nr 431/110, 400/110 i 428/110 położone są w obszarze oznaczonym symbolem 2/MNR:

1)Przeznaczenia podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
b) zabudowa zagrodowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i inwentarskie, garaże,
b) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe, dojazdy nie wydzielone,
c) zieleń i ogrody przydomowe.
Ustalenia szczegółowe i ogólne dla terenu przeznaczonego do zbycia, zawarte zostały w tekście wskazanego planu.

Cena wywoławcza

403/110 i 445/142 ark. mapy 16, obręb Świbie - 11 800,00 zł + 23% VAT

400/110, 428/110 i 431/110 ark. mapy 16, obręb Świbie - 69 000,00 + 23% VAT

Mapy i załączniki

PDF90-2023.pdf (307,65KB)

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=19&lat=50.508898768302224&lng=18.53755652904511&l=32530,44147,44174,44337&b=21537

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=19&lat=50.50887488747039&lng=18.537988364696506&l=32530,44147,44174,44337&b=21537

PDFzarządzenie 34.pdf (314,83KB)