Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące Programu „Czyste Powietrze”

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące Programu „Czyste Powietrze” 16 lutego 2023r. o godzinie 15:00

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wysłać maila na adres: czystepowietrze@wielowies.pl, w tytule podając "Zgłoszenie na spotkanie w dniu  16 lutego 2023r.", 

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną zmiany w Programie. 

Ponadto przypominamy o możliwości skorzystania z punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym można uzyskać pomoc i wsparcie w procesie składania wniosków w ramach Programu „Czyste Powietrze” oraz rozliczania dofinansowania. Punkt znajduje się w Urzędzie Gminy Wielowieś.


W przypadku pytań można kontaktować się:  czystepowietrze@wielowies.pl