Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Studia i szkoły policealne dla mieszkańców powiatu blisko domu?

Rowerem na uczelnię i do szkoły. Studia i szkoły policealne dla mieszkańców powiatu blisko domu?

Już niedługo nie tylko Gliwice będą mogły się pochwalić uczelnią wyższą spośród miast Ziemi Gliwickiej. Młodzi ludzi z terenu powiatu będą mogli studiować również w Pyskowicach, bardzo blisko domu. W tym mieście mają pojawić się kierunki studiów oraz oddziały szkoły policealnej. To szansa dla mieszkańców powiatu na podniesienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym na lepszą pracę i wyższe zarobki.

Inicjatywa wyszła ze samorządu Pyskowic i realizowana jest we współpracy ze Szkołą Policealną „Elpax" z Bytomia. Wstępnie na miejsce zajęć dla słuchaczy i studentów wybrano jedną z miejskich szkół podstawowych.

Plany zakładają otwarcie kierunków na zaocznych studiach licencjackich ( pierwszego stopnia) oraz magisterskich uzupełniających, a także studiach podyplomowych we współpracy z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną z Brzegu. Pomysłodawcy mieli również na uwadze absolwentów szkół średnich, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji w toku nauki w Szkole Policealnej „Elpax" z Bytomia.

Gorąco zachęcamy mieszkańców powiatu do skorzystania z oferty. Dyplom szkoły wyższej nadal zwiększa szansę na znalezienie atrakcyjnego, dobrze płatnego zatrudnienia. O szczegółach rozmawiamy Łukaszem Famulskim, opiekunem studiów z WSHE z Brzegu oraz Anną Pawłowską-Koziar, pełniącą taką samą rolę w Szkole Policealnej „Elpax" z Bytomia.

 • Na jakie nowości edukacyjne mogą liczyć młodzi ludzie. Możemy już coś powiedzieć o kierunkach i specjalnościach? W jakim terminie mają się pojawić?

ŁF: Pilotażowo planujemy uruchomić w semestrze zimowym, czyli na przełomie lutego i marca, jeden kierunek studiów uzupełniających magisterskich, a jeżeli będzie zainteresowanie to również licencjackich.

 • Również podyplomowych?

ŁF: Bardzo byśmy chcieli, gdyż ta forma edukacji stanowi ciekawą ofertę, zwłaszcza dla pracowników sytemu oświaty oraz administracji

 • Proszę przybliżyć szczegóły.

ŁF: Studia licencjackie chcielibyśmy uruchomić na kierunkach, które obecnie cieszą się największym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Należą do nich pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, doradztwo zawodowe z podstawami przedsiębiorczości oraz fizjoterapia. Jako uczelnia pedagogiczna mamy w swojej ofercie cały wachlarz kierunków związanych z pedagogiką, resocjalizacją oraz psychologią. Zainteresowanych odsyłam na stronę www.wshe.edu.pl.

 • A z czego będą mogli wybrać przyszli magistrzy?

ŁF: W semestrze zimowym na studiach uzupełniających II stopnia możemy zaproponować pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą i pracę z rodziną oraz terapię pedagogiczną.

 • WSH-E celuje w pedagogiczne kierunki studiów. A w swojej propozycji będzie mieć „Elpax"?

AP-K: Już jesienią zapraszamy mieszkańców Pyskowic i gmin ościennych, jak Toszek, Wielowieś, Rudziniec, do podjęcia nauki na kierunkach medycznych. Z doświadczenia wiemy, a działamy na rynku edukacyjnym od 1989 r., że jest to świetna propozycja dla osób, które ukończyły szkołę średnią, ale nie mają matury, a chciałyby zdobyć dobry zawód. Z myślą o nich już od kilku dekad dajemy możliwości kształcenia w zawodach technik masażysta, technik farmacji, terapeuta zajęciowy, technik BHP oraz innych, w zależności od zapotrzebowania.

Warto zwrócić uwagę na wydłużanie się okresu życia społeczeństwa. Dlatego od kilku lat sporym zainteresowaniem cieszy się kierunek asystent osoby niepełnosprawnej, czy też opiekunka środowiskowa, które wzbogaciliśmy o elementy masażu, podstawy języka migowego, a także naukę języka niemieckiego lub angielskiego z naciskiem na elementarną komunikację, obejmującą również podstawowe terminy medyczne.

Jest jeszcze jedna możliwość, jeśli oczywiście byłoby zainteresowanie - otwarcia, również w Pyskowicach ,Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Nabór cały czas trwa i przy znacznym zainteresowaniu zajęcia byłyby bezpłatne.

 • W nawiązaniu - czy słuchacze płacą za naukę w „Elpax"?

AP-K: Mamy dobrą wiadomość - wszystkie kierunki są bezpłatne. Równie ważna jest informacja, że jesteśmy szkołą o uprawnieniach publicznych, a nasi słuchacze zdają egzaminy zawodowe na poziomie 97 proc.

 • Jak rynek wycenia popyt usługi tego typu fachowców?

AP-K: Z doświadczenia wiemy, że absolwenci naszej szkoły są znacznie lepiej opłacani, niż inne osoby. Średnio zarabiają około 300 - 500 euro, to zależy od regionu oraz specyfiki pracy. Podajemy kwotę w euro, gdyż często znajdują pracę w Zachodniej Europie. Warto nadmienić, że współpracujemy z agencją pracy z Opola, która oferuje naszym absolwentom szczególnie korzystne warunki zatrudnienia - doskonale zdaje sobie sprawę, z jaką wiedzą i z jakimi umiejętnościami praktycznymi opuszczają mury naszej szkoły.

 • Wróćmy do studiów podyplomowych. O jakich kierunkach mówimy?

ŁF: Zapraszamy na zajęcia z integracji sensorycznej, pedagogiki specjalnej - edukacji, terapii i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pedagogiki specjalnej - logopedii, doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości, pedagogiki specjalnej - edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogiki, dydaktyki nauczania języka polskiego jako obcego.

 • Czy WSHE proponuje, podobnie jak „Elpax", kierunki medyczne?

AP-K: Oczywiście, przede wszystkim fizjoterapię oraz ratownictwo medyczne. Przymierzamy się do otwarcia jeszcze jednego, ale nie chciałbym zapeszyć.

 • Czy znana jest już lokalizacja i tryb zajęć?

ŁF, AP-K: Na razie stawiamy na Pyskowice, chociaż nie wykluczam, przy dużym zainteresowaniu określonym kierunkiem, prowadzenia zajęć w innej miejscowości. Jeżeli chodzi o tryb, będzie to model mieszany, czy też hybrydowy - częściowo w systemie klasowo-lekcyjnym, częściowo samokształceniowym kierowanym (on-line). Możemy także, przy odpowiedniej grupie osób, zapewnić bezpłatny transport na zajęcia do wybranego miejsca.

 • Gdzie można uzyskać wyczerpujące informacje o planowanej ofercie?

AP-K: Najprościej i najszybciej dzwoniąc do szkoły „ELPAX" z Bytomia , która również jest odziałem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej z Brzegu. Zapraszam do kontaktu pod numerem tel: 32 282 40 06 oraz na stronę www.elpax.pl