Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wielowieś

XL Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wielowieś odbędzie się 5.01.2022 r. w zdalnym trybie obradowania w Urzędzie Gminy Wielowieś o godzinie 14:00.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji Rady Gminy Wielowieś

  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 (druk 397)

  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/386/2022 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wielowieś na rok 2023 (druk 398)

  5. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Gminy Wielowieś

Transmisja obrad.

Dokumenty z Sesji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, wyniki głosowań i inne) dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

 

LINK DO TRANSMISJI: https://www.youtube.com/@gminawielowies1451/streams