Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzierżawa działki w obrębie Wielowieś - 380/1 oraz 381/1

Opis nieruchomości

Nieruchomość składająca się z cz. działki nr 380/1 i działki nr 381/1 ark. mapy 8, obręb Wielowieś, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach księga wieczysta Nr GL1G/00000846/9.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w miejscowości Wielowsi. Działki niezabudowane przeznaczone są do użytkowania rolniczego. W skład gruntów wchodzi ŁIV-0,2210 ha.

Nr działek 

380/1  oraz 381/1 ark. mapy 8, obręb Wielowieś

Przeznaczenie nieruchomości

RZ
1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny łąk, pastwisk i zadrzewień.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,
b) dojazdy nie ujawnione,

Mapa i załączniki

https://sip.gison.pl/wielowies?zoom=19&lat=50.52031924465506&lng=18.615182340145115&l=32530,34730,44147,44174,44337&b=21537