Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż działki niezabudowanej położonej w miejscowości Radonia

Opis nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony

3.1 Działka położona jest w miejscowości Radonia przy ulicy Zamkowej.
Posiada kształt regularny zbliżony do prostokąta o powierzchni 0,1106 ha.
W najbliższej okolicy znajdują się budynki mieszkalne. Przez działkę przebiega
sieć gazowa o średnicy 50 oraz posadowione są 2 słupy energetyczne.
Nachylenie terenu płaskie.
3.2 W zasięgu znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: na
działce znajduje się sieć energetyczna, w odległości ok. 6 m od działek znajduje
się sieć wodociągowa oraz przez działkę przebiega sieć gazowa.
3.3 Dostęp do drogi publicznej: w/w działki posiadają dojazd i dojście do drogi
publicznej - ul. Zamkowej.

Nr działki

227/34 obręb Radonia

 

Przeznaczenie nieruchomości

1) Przeznaczenia podstawowe:
a/zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
b/zabudowa zagrodowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i inwentarskie, garaże,
b) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe, dojazdy
nie wydzielone,
c) zieleń i ogrody przydomowe.

Załączniki i mapa

MAPA

PDF173-2022.pdf (244,65KB)

PDF186-2022.pdf (147,96KB)