Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprzedaż działek niezabudowanych w miejscowości Sieroty

Opis nieruchomości

Działki położone są w miejscowości Sieroty.
Działki posiadają kształt regularny zbliżony do prostokąta. Od północy działki przylegają do drogi gminnej ul.
Brzozowej. W najbliższej okolicy znajdują się budynki mieszkalne. Obecnie działki są częściowo ogrodzone oraz częściowo
porośnięte drzewami. Nachylenie terenu płaskie.

W zasięgu znajdują się następujące sieci infrastruktury technicznej: w odległości ok. 3 m od działek znajduje się sieć
energetyczna, w odległości ok. 13 m od działek znajduje się sieć wodociągowa oraz w odległości ok. 7 m od działek
znajduje się sieć gazowa.

Dostęp do drogi publicznej: w/w działki posiadają dojazd i dojście do drogi publicznej - ul. Lipowej poprzez drogę
wewnętrzną ul. Brzozową.

 

Nr działek

341/272 k. m. 2, obręb sieroty

342/272 k. m. 2, obręb sieroty

 

Przeznaczenie działki

2Si-MNU:
Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej obejmującej usługi z zakresu
handlu detalicznego, rzemiosła, a także biura i gabinety.
3/MNR:
1) Przeznaczenia podstawowe:
a) tereny mieszkaniowo-usługowe,
b) zabudowa zagrodowa.
2) Przeznaczenie uzupełniające:
a) budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garaże,
b) obiekty i nieuciążliwe urządzenia usługowe,
c) obiekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe,
d) zieleń i ogrody przydomowe.

 

Mapa i  załączniki

PDF162-2022.pdf (249,64KB)

PDFWyniki przetargów - Sieroty.pdf (63,60KB)

Mapa