Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy Uwaga! Od 30 kwietnia 2022r. obowiązuje nowy wzór wniosku.

Dofinansowanie dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy wypłacane będzie za okres maksymalnie 120 dni.

Uwaga! Od 30 kwietnia 2022r. obowiązuje nowy wzór wniosku.

Świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który na własny koszt zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

W związku z nowelizacją specustawy, która weszła w życie 29 kwietnia, świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski.

Kwota świadczenia wynosi 40 zł dziennie za osobę i może być przyznana na okres maksymalnie do 120 dni. Okres ten jest liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą Wojewody, może być przedłużony.

Świadczenie przyznawane jest na podstawie wniosku, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i jest wypłacane z dołu.

Ważną informacją jest to, że od 30 kwietnia nastąpiła zmiana wzoru wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, który publikujemy poniżej jako osobny plik.

PDFWniosek o wsparcie finansowe.pdf (494,93KB)

PDFankieta-weryfikacyjna do wnisoku o 40 złotych.pdf (40,24KB)

PDFklauzula-rodo-przyznanie-swiadczenia-pienieznego-z-tytulu-zakwaterowania-i-wyzywienia-obywatelow-ukrainy-40-zl-ug-wielowies (1).pdf (75,11KB)