Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga: Kontrole kotłowni domowych

Gmina Wielowieś realizując zapisy uchwały antysmogowej, podjętej w 2017 r. przez Sejmik Województwa Śląskiego jest zobowiązana do prowadzenia kontroli palenisk domowych. W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym, wyznaczeni przez wójta pracownicy Urzędu Gminy będą przeprowadzać planowane oraz interwencyjne kontrole palenisk (zgłoszenie lub podejrzenie popełnienia wykroczenia)

Celem kontroli jest sprawdzenie, jakim rodzajem paliwa stałego mieszkańcy ogrzewają  budynki mieszkalne. Kontrolujący zwracają  przede wszystkim uwagę na to, czy w piecach centralnego ogrzewania są spalane  odpady. Ponadto będą weryfikować wiek oraz klasę kotła.

Mieszkańcy, którzy  łamią zakazy zawarte w uchwale antysmogowej mogą spodziewać się również kontroli interwencyjnych, z policją.

 

Sankcje za utrudnianie kontroli:

Art. 379 POŚ

Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli.

Art. 225 Kodeksu karnego

Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Utrudnianie – odmowa dopuszczenia do paleniska, utrudnianie pobrania próbki, odmowa okazania dokumentacji kotła.

Gdy kontrolowany nie współpracuje należy wezwać policję.