Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

 

30 sierpnia 2022 roku rozdaliśmy laptopy naszym uczniom. W sumie ( po dodatkowej weryfikacji dwóch osób) zakupiliśmy 71 urządzeń, w tym 59 laptopów, 5 tabletów, 7 komputerów stacjonarnych. 

W związku z wydatkowaną kwotą sprzęt został zakupiony w trybie przetargowym, gdzie wyłoniony sprzedawca dostarczył sprzęt klasy biznesowej. Mamy nadzieję że urządzenia będą jak najdłużej służyć dzieciom w celach edukacyjnych i nie tylko!

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na oficjalną uroczystość wręczenia sprzętu komputerowego.

Strona projektu: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu


Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.

W związku z tym gmina Wielowieś ogłasza nabór wniosków do projektu „Granty PPGR”, który stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.


Sprzęt komputerowy może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub średniej, który jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony przez gminę i przekazany uczniowi, program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych.

Informacje szczegółowe nt. programu można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr 

Miejsce i termin naboru oświadczeń:
Oświadczenia należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Wielowsi do 29 października 2021 r.

 

Druki do pobrania dla rodziców/opiekunów prawnych, które należy złożyć:

Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego

DOCZałącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego.doc (141,00KB)

lub

Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających)

DOCZałącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobie.doc (141,00KB)

Oświadczenie rodzica o wyborze sprzętu

DOCWielowieś - oswiadczenie_rodzica_o_wyborze_sprzetu.doc (88,50KB)