Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace nad Strategią Rozwoju rozpoczęte

Gmina Wielowieś podjęła prace nad Strategią Rozwoju na lata 2022-2027 – dokumentu mającego charakter strategiczny, ukazującego najważniejsze kierunki rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego. 

Pierwszym z etapów opracowania Strategii jest skierowanie ankiety do mieszkańców w zakresie oceny obecnych warunków i jakości życia wraz ze wskazaniem lokalnego zapotrzebowania na realizację inwestycji i podejmowanie działań przyczyniających się do rozwoju Gminy.  Etap ten pozwoli  również ocenić poziom realizacji założonych kierunków strategicznych, wynikających z poprzedniej Strategii. 

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców do zapoznania się i wypełnienia ankiety dostępnej pod adresem 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLScNLRiz3NiLw0bH5QaQUxMiYpq6RVbMn2yBXDJzOyQDTjprKA/viewform?usp=pp_url

Wypełnienie ankiety zajmie niespełna 15 minut, a jej wyniki pozwolą władzom gminnym poznać poglądy, opinie i potrzeby społeczności lokalnej. Będą one podstawą do opracowania polityki rozwoju Gminy Wielowieś na kolejna lata i wnioskowania o środki zewnętrzne na realizację zamierzonych działań.  

Ankieta jest całkowicie anonimowa, zaś jej wyniki będą publikowane jedynie w formie zbiorczej. Badanie ankietowe otwarte będzie w terminie od 18.05.2021 do 1.06.2021 r .