Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZBGKiM Wymiana liczników

Uwaga Mieszkańcy!

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że od stycznia 2021 roku prowadzona jest wymiana wodomierzy i montaż nakładek na istniejące liczniki w celu wprowadzenia zdalnego odczytu zużycia wody.

Wymianę wodomierzy prowadzą w godzinach pracy pracownicy Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Sierotach. Terminy wymiany wodomierzy oraz nakładek w danej miejscowości zostaną podane z wyprzedzeniem w ogłoszeniach PILNE na stronie Gminy Wielowieś oraz Facebooku Urzędu Gminy.

W związku z wciąż trwającym stanem epidemicznym, zarówno Państwo jak i pracownicy ZBGKiM muszą zachować określony reżim sanitarny.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość, współpracę oraz odpowiedzialność w zachowaniu reżimu sanitarnego.

Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach.