Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OPS Kontakt

Pełna nazwa jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres jednostki:
44-187 Wielowieś, Główna 1

e-mail: ops@ops.wielowies.pl

NIP: 969-00-43-114
REGON: 003454003

Numer rachunku bankowego: 50 8454 1037 2009 1500 0832 0001

telefony:
517 889 530 - kancelaria, informacja
517 889 531 - Kierownik OPS
517 889 532 - Pracownik Socjalny
517 889 533 - Pracownik Socjalny
517 889 534 - Pracownik Socjalny
517 889 537 - Świadczenia Rodzinne
517 889 538 - Fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe i energetyczne