Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Dyżur dzielnicowego

w każdy czwartek

od 14.00 do 16.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy