POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został kolejny raz wydłużony - do 16.11.2018

UWAGA! Termin przetargu na sprzedaż działek budowlanych zlokalizowanych w Czarkowie został przesunięty z 12. listopada na 13. listopada

Błażejowice
Sołtys: Artur Schygulla
Rada Sołecka: Małgorzata Kukowska, Edeltrauda Kołodziej

Czarków
Sołtys: Irena Szołtysek
Rada Sołecka: Marek Klawikowski, Andrzej Gollor, Damian Wąsik, Jerzy Labusek

Dąbrówka
Sołtys: Jan Kalka
Rada Sołecka: Józef Bujara, Andrzej Koziołek, Paweł Bujara, Dawid Kandora

Gajowice
Sołtys: Danuta Fielauf
Rada Sołecka: Barbara Jankowska, Teresa Galbierz

Kieleczka
Sołtys: Brygida Pabisiak
Rada Sołecka: Dorota Zawiszewska, Krystian Kloska

Radonia
Sołtys: Mateusz Burda
Rada Sołecka: Henryk Glogaza, Marcin Szyguła, Krystian Poloczek, Ewa Suda

Raduń-Borowiany
Sołtys: Jolanta Miś
Rada Sołecka: Damian Strancich, Bożena Studniorz

Sieroty
Sołtys:Stefan Skopek
Rada Sołecka:Marianna Sierla, Anna Cebulla, Krystyna Sokołowska, Czesław Hynowski

Świbie
Sołtys: Małgorzata Jendrysik
Rada Sołecka: Joanna Swoboda, Jolanta Dylla, Janina Kulawicz, Maria Knop

Wielowieś
Sołtys: Józef Schütz
Rada Sołecka: Ryszard Kaszuba, Ryszard Kusz, Werner Kocek, Marcin Gruszka, Stefania Badura, Jolanta Burdalska, Krzysztof Marciniszyn

Wiśnicze
Sołtys: Katarzyna Kałuża
Rada Sołecka: Michał Przysambor, Kornelia Morys

Zacharzowice
Sołtys: Anna Grala
Rada Sołecka: Gabriela Piętak, Gabriela Krzykawska