POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został wydłużony do 31.10.2018