Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Menu ZBGKiM

Uzyskaliśmy telefoniczne potwierdzenie z PSSE w Gliwicach, że w pobranych w dniu wczorajszym ośmiu próbkach w różnych lokalizacjach zasilanych z ujęcia w Wielowsi nie stwierdzono wcześniej występujących grupy coli (nie występują też bakterie Escherichia coli).
Jednak w dniu dzisiejszym będzie nadal dostarczana woda wg harmonogramu, ponieważ pełne badanie na pozostałe parametry mikrobiologiczne wymaga dłuższego czasu i oficjalny wynik z badań będzie dopiero w dniu jutrzejszym tj. 09.09.2020 i wtedy dopiero będzie możliwe wydanie przez SANEPID decyzji odwołującej zakaz spożywania wody z kranów dla miejscowości zasilanych z ujęcia w Wielowsi.
Przyczyną prawdopodobną powstałych przekroczeń  mogło być przedostanie się do układu zanieczyszczeń wraz z silnymi opadami deszczu poprzez układ odpowietrzający instalację, albo mogło powstać skażenie wody poprzez jakąś instalację hydroforową na czyjejś posesji, która jest połączona z naszą instalacją. Badanie potwierdza, że w studniach w wodzie surowej nie występują grupy coli (bez podawania chloru), zatem zanieczyszczenia powstały na pozostałej instalacji. Dodatkowym elementem sprzyjającym rozwojowi mikroorganizmów może być wysoka temperatura wody w sieci, która przejmuje temperaturę rozgrzanego gruntu i wynosiła podczas badania około 18-19 stopni.
Ponadto przez najbliższy czas woda będzie nadal poddawana procesowi chlorowania i będzie częściej badana w celu wyeliminowania ewentualnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców.

Kazimierz Pławszewski
ZBGKiM Gminy Wielowieś