Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Menu ZBGKiM

Laboratorium badające wodę z naszych ujęć potwierdza, że w wodzie z Ujęcia Wielowieś wykryto bakterie grupy coli ale nie są to chorobotwórcze bakterie Escherichia coli (bakteria grupy coli typu kałowego).
Bakterie grupy coli są grupą mikroorganizmów powszechnie występującą w środowisku naturalnym, w tym w wodach, w glebie, w materiale roślinnym oraz w przewodzie pokarmowym ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bakterie grupy coli wykrywane w wodzie mogą być zarówno pochodzenia kałowego, jak i środowiskowego. Niektóre z nich namnażają się w wodzie (szczególnie ciepłej), glebie i materiale roślinnym.
Woda na ujęciu Wielowsi została poddana procesowi dezynfekcji i powinna być w tej chwili wolna od grupy coli ale ponowne jej przebadanie będzie możliwe dopiero w poniedziałek (laboratoria nie dokonują poborów w wolne od pracy dni). Do tego czasu woda do picia będzie dystrybuowana wg zamieszczonych harmonogramów. W czasie ostatniego poboru były przebadane wszystkie ujęcia wody i tylko w Wielowiejskim ujęciu wykryto przekroczenie.
Przepraszamy wszystkich za zaistniałe utrudnienia. Podjęliśmy czynności w celu zneutralizowania zanieczyszczeń oraz dostarczenia wody do picia do poszczególnych miejscowości wg harmonogramu.
Więcej o bakteriach grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi można przeczytać w opracowaniu Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS): https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Bakterie-grupy-coli-w-wodzie-przeznaczonej-do-spożycia-przez-ludzi.pdf