Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Menu ZBGKiM

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach informuje, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej w dniu 30.04.2020 r. w godzinach 11.00 – 14.00 będzie przerwa w dostawie wody w miejscowości Zacharzowice, Chwoszcz, Sieroty na ulicach Poznańskiej, Słonecznej.