Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Główny Księgowy
Liczba (wymiar etatu): 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach
ul. Lipowa 14;  44-187 Sieroty
Termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2019