Menu ZBGKiM

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach informuje mieszkańców gminy Wielowieś, że w związku z przedłużającym się okresem suszy i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody na terenie gminy apelujemy do odbiorców wody o jej racjonalne wykorzystanie i nie używanie jej do innych celów niż socjalno – bytowe.
Prosimy o niepobieranie wody z sieci wodociągowej do podlewania trawy, ogródków, mycia samochodów, napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno – bytowymi.
Długotrwały okres suszy spowodował niebezpieczne obniżenie zwierciadeł wody w naszych studniach głębinowych, co może doprowadzić do przerw w dostawie wody. Liczymy na wyrozumiałość mieszkańców gminy wobec zaistniałej sytuacji kryzysowej.

Dyrektor Zakładu Budżetowego Gospodarski Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze - Główny Księgowy
Liczba (wymiar etatu): 1 etat w pełnym wymiarze czasu pracy
Miejsce wykonywania pracy: Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach
ul. Lipowa 14;  44-187 Sieroty
Termin rozpoczęcia pracy: 01.02.2019