Z dniem 1 września 2016r. przekazuje się do realizacji nowy rozkład jazdy autobusu linii nr 205 obowiązujący w dni robocze szkolne, w którym na wniosek mieszkańców gminy Wielowieś ulega wydłużeniu do Świbia (bez postoju w Dąbrówce) kurs o godzinie 13:42 z Toszka; tym samym postój eksploatacyjny poprzedzający kurs następny tj. o ogdz. 14:25 ze Świbia do Toszka przez Dąbrówkę będzie odbywał się na przystanku "Świbie Poczta". Praca przewozowa na linii 205 nie ulega zmianie.

Przewodniczący Zarządu MZKP
mgr inż. Henryk Szudy

Każdy posiadacz ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu wydanego przez Starostę Gliwickiego może sprawnie pokonywać punkty poboru opłat zlokalizowane na wybranych odcinkach autostrad płatnych A2 Konin – Stryków oraz A4 Bielany Wrocławskie - Sośnica.

Ze specjalnych pasów, nad którymi umieszczono znak viaTOLL umożliwiających elektroniczne uiszczanie płatności za przejazd, może korzystać kierowca posiadający w swoim pojeździe zamontowane urządzenie viaAUTO doładowane w chwili przejazdu przez bramkę kwotą minimalną wynoszącą 20 zł. Powiat Gliwicki zakupił 5000 takich urządzeń, które obecnie są bezpłatnie wydawane zainteresowanym posiadaczom pojazdów zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

W związku z organizowanym wyścigiem kolarskim „Tour de Pologne 2016r” i przejazdem kolarzy w dniu 13.07.2016r przez obszar Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej przekazujemy zainteresowanym niezbędne informacje dotyczące
organizacji komunikacji w tym dniu.

Przedstawiamy wizualizację projektu węzła przesiadkowego komunikacji pasażerskiej z elementami "PARK&RIDE" oraz "PARK&BIKE", który jest realizowany w chwili obecnej w Wielowsi.
Węzeł wyposażony będzie w wiatę przystankową, wiatę na rowery, plac manewrowy, sanitariaty miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz miejsca postojowe dla oczekujących na kurs autobusów. Dodatkowym wyposażeniem będzie tablica informacyjna przygotowana do pracy w Systemie Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz monitoring.

W związku z budową Centrum Przesiadkowego do dnia 31 sierpnia 2016 r. przystanek autobusowy w Wielowsi został przeniesiony na ul. Główną 1 (obok bramy wjazdowej do Urzędu Gminy).

W związku z pracami drogowymi wykonywanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901 ograniczającymi wjazd do Sierot w dniach 29 i 30 czerwca (środa i czwartek), wprowadza się zastępczy, obowiązujący tylko w te dni, rozkład jazdy linii 152, zgodnie z którym autobus będzie kursował trasą objazdową przez Wojska, Jasionę i Kopienice z pominięciem Sierot. Wyjazd i dojazd do tego sołectwa będzie możliwy wyłącznie od strony Zacharzowic, poprzez połączenie przesiadkowe z kursującą wahadłowo linią nr 252.
Służby MZKP rozwieszą na wszystkich przystankach na trasie linii 152 komunikat i rozkłady jazdy o ww. zmianach rozkładowych.

W związku z budową centrum przesiadkowego w Wielowsi od dnia 27 czerwca (poniedziałek) do końca sierpnia zamknięty zostanie parking przy pawilonie Fresh (skrzyżowanie ulic  Zamkowej i Gminnej).
Klientów sklepu prosimy o parkowanie przy ul. Gminnej.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek