Urząd Gminy informuje o rozpoczynających się pracach w ramach zadania p.n. „Modernizacja ul. Głównej w Wielowsi” . Zakończenie zadania planowane jest na dzień 31 lipca  2017r. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia związane z ruchem pojazdów samochodowych. Prosimy użytkowników drogi, aby w okresie wykonywania prac na ul. Głównej w miarę możliwości ograniczali przejazd i parkowanie w jej obrębie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Informujemy, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem publiczny transport zbiorowy organizowany przez MZKP i KZK GOP funkcjonował będzie zgodnie z poniższym kalendarzem.

 • 23, 27, 28, 29, 30-12-2016r. obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne na dni robocze bez nauki szkolnej,
 • 24-12-2016r. (sobota, Wigilia) autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy na soboty. W tym dniu wprowadzone zostaną wcześniejsze zjazdy do zajezdni (od godz. ok. 17.30 do ok. 18.30 z wyjątkami),
 • 25-12-2016r. (pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia) autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy na niedziele i święta z ograniczeniem kursowania w godzinach rannych (późniejsze wyjazdy z zajezdni - od ok. godz. 8.00 z wyjątkami) i bez obsługi przystanków przy centrach handlowych,
 • 26-12-2016r. (drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia) autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy na niedziele i święta bez obsługi centrów handlowych,
 • 31-12-2016r. (sobota, Sylwester) autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy na soboty. W tym dniu wprowadzone zostaną wcześniejsze zjazdy do zajezdni (od godz. 21.00 z wyjątkami),
 • 1-01-2017r. (Nowy Rok) autobusy kursować będą wg rozkładów jazdy na niedziele i święta z ograniczeniem kursów w godzinach rannych (późniejsze wyjazdy z zajezdni jak w dn. 25.12.2016r) i bez obsługi centrów handlowych.

IFORMACJA W SPRAWIE KONTAKTU ZE SŁUŻBAMI PROWADZĄCYMI I NADZORUJĄCYMI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE WIELOWIEŚ

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem Kierownika Akcji Zimowej – ANNY MEINHARDT  tel. 32 237 85 04, kom. 660 765 840
W razie nieobecności - Zygfryd Stróżyk tel. 32 237 85 02, kom. 660 765 838

Wykaz osób wykonujących i odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wielowieś :
Sieroty, Zacharzowice, Chwoszcz - ZBGKiM
Dyrektor ZBGKIM Kazimierz Pławszewski tel. kom. 502 209 254
Tomasz Cebulla tel. kom. 502 209 253  tel. do ZBGKiM - 32 233 60 95
Wiśnicze, Gajowice, Błażejowice, Czarków, Jeżmanów, Kotków, Wielowieś - Andrzej Morys tel. kom. 668 177 597
Radonia, Raduń, Borowiany, Kieleczka - Jan Suda tel. kom. 503 541 809
Świbie, Dąbrówka - Marek Zwior  tel. kom. 607 536 533 

Informujemy, że 28.10.2016 r. zostały zakończone prace drogowe prowadzone na Drodze Wojewódzkiej nr 901 na wysokości Pniowa. W związku z powyższym przywraca się planowe kursowanie autobusów linii nr 208 i 152.

W związku ze świętami przypadającymi w listopadzie 2016r. komunikacja autobusowa wykonywana na zlecenie MZKP Tarnowskie Góry funkcjonować będzie w następujący sposób:

 • 31 października 2016r. (poniedziałek) wg rozkładów obowiązujących w soboty z wyjątkiem linii nr 135, 735, 738, które będą kursowały wg planów na dni robocze, linii 152, która będzie kursowała wg rozkładów jazdy obowiązujących w dni robocze bez nauki szkolnej, oraz linii 288 funkcjonującej wg odrębnego rozkładu jazdy.
 • 1 listopada 2016r. (Wszystkich Świętych – wtorek) wg rozkładów obowiązujących w soboty bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych z wyjątkiem linii nr 135, 735 i 738, na których autobusy będą kursowały wg planów na dni robocze oraz linii 288 funkcjonującej wg odrębnego rozkładu jazdy. Linia 142, zostaje zawieszona w całości. Podobnie jak w dniu poprzednim, do obsługi linii nr 129 wozy 1 i 2, skierowane zostaną autobusy przegubowe;
  Ponadto informujemy, że w tym dniu przejazd środkami komunikacji w sieci komunikacyjnej MZKP i KZK GOP będzie bezpłatny.
 • 11 listopada 2016r. (Święto Niepodległości – piątek) wg rozkładów obowiązujących na niedziele i święta bez obsługi przystanków zlokalizowanych przy centrach handlowych.

Przypominamy, że w nocy z 29 na 30 października br. nastąpi powrót do czasu środkowoeuropejskiego. Do godz. 2:00 czasu letniego oraz po godz. 3:00 czasu zimowego wszystkie kursy zostaną wykonane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Odjazdy z przystanków początkowych pomiędzy godz. 2:00 a 3:00 wykonane zostaną wg czasu zimowego - dodatkowy postój należy odbyć na przystanku końcowym po zrealizowaniu ostatniego kursu, którego odjazd nastąpił wg czasu zimowego. W przypadku linii nr 19 planowy odjazd o godz. 2.48 z Tarnowskich Gór do Bytomia zostanie wykonany z godzinnym opóźnieniem.

W związku z remontem Drogi Wojewódzkiej 901 i całkowitym zamknięciem dla ruchu odcinka pomiędzy Zacharzowicami a Pyskowicami wprowadza się od 21.10.2016r (piątek) następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w gminach Toszek i Wielowieś:
Dla autobusów linii 152 ustala się trasę objazdową przebiegającą od Zacharzowic przez Kopienicę i Łubie z wjazdem do Pyskowic ulicami: Wyzwolenia, Wojska Polskiego, Chopina, Nową do ul. Wyszyńskiego. Trasa objazdu obowiązuje w obu kierunkach jazdy. Obsługa przystanków : „Zacharzowice” i „Zacharzowice Kościół” pozostaje bez zmian. W kursach z pominięciem wjazdu do Zacharzowic wymiana pasażerów nastąpi po wjeździe autobusu z DW 901 w ul. Wiejską - na tymczasowym przystanku zlokalizowanym za skrzyżowaniem. Wydłużenie trasy w każdym kursie wynosi 3 km. Przystanki na trasie objazdu będą traktowane jak przystanki „na żądanie”.
Na czas zamknięcia przejazdu DW 901 przez Pniów wprowadza się tymczasowy rozkład jazdy linii nr 208. Od 21.10.2016r autobus tej linii będzie kursował trasą: Pyskowice – Paczyna – Pniów, gdzie przed skrzyżowaniem z DW 901 (ul.Paczyńska) autobus zakończy trasę. Z braku możliwości przejazdu przez Pniów przystanek w przysiółku SROCZA GÓRA nie będzie obsługiwany. Po nawrocie (przez cofanie) minibus rozpocznie trasę powrotną.
Powyższe utrudnienia powodują, że mieszkańcy SROCZEJ GÓRY (również młodzież szkolna) chcący skorzystać z przewozu linią 208 zmuszeni będą do podejścia do Pniowa, a w przypadku młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej w Paczynie do korzystania przy przesiadkach z przystanku „Paczyna Skrzyżowanie”.
Poranne połączenie przesiadkowe na przystanku „Paczyna Ogrodnictwo” z linii 208 na linię 207 oraz powrotne po zajęciach pozostają bez zmian dla dzieci i młodzieży z Pniowa (i Sroczej Góry).
O zakończeniu objazdów podróżnych poinformujemy.

208_1_objazd.pdf
208_2_objazd.pdf

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 901 (Pyskowice - Wielowieś) wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg "DROGOPOL-ZW" Sp. z. o.o. informuje, że w okresie od 21 do 30 października 2016 r. zostanie zamknięty odcinek o długości 3 km od ronda przy DB Schenker w kierunku miejscowości Wielowieś.

W związku z zakończeniem budowy węzła przesiadkowego w Wielowsi MZKP informuje, że od 14.09.2016r kierowcy poszczególnych linii zatrzymujących się na przystanku „Wielowieś Centrum Przesiadkowe” zobowiązani są do podjeżdżania w każdym kursie do krawężnika chodnika przy wiacie przystankowej w celu umożliwienia wejścia (wyjścia) do lub z pojazdu.
W przypadku kursów zakończonych postojem eksploatacyjnym, po opuszczeniu przez pasażerów pojazdu, zostanie wykonany powtórny objazd wysepki zakończony zatrzymaniem autobusu w miejscu placu nieutrudniającym obsługi przystanku przez inne autobusy.
Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z centrum przesiadkowego, których większość stanowią dzieci, niedopuszczalna jest wymiana pasażerów w innym miejscu placu manewrowego niż przy przystanku.

W związku z kłopotami technicznymi wynikającymi z przyłączenia MZKP do systemu ŚKUP nastąpiło opóźnienie w wydawaniu przez MZKP kart ŚKUP z biletem szkolnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie gmin należących do MZKP. W związku z powyższym Dyrekcja MZKP informuje, że uczniowie ww. szkół będą mogli korzystać od 1.09.2016r do 16.09.2016r z przejazdów komunikacją miejską na trasie szkoła - dom i odwrotnie (tylko w dni nauki szkolnej) na podstawie ważnej legitymacji szkolnej bez konieczności kasowania biletu.

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej informuje, że od 01. września 2016 r. do odwołania, przenosi się przystanek "Wielowieś Gimnazjum" na ulicę Zamkową, skąd odbywać się będą wszystkie odjazdy i przyjazdy autobusów a także będą realizowane postoje eksploatacyjne. Przystanek "Wielowieś Bank" nie będzie obsługiwany.