POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został wydłużony do 31.10.2018

W związku z zakończeniem budowy węzła przesiadkowego w Wielowsi MZKP informuje, że od 14.09.2016r kierowcy poszczególnych linii zatrzymujących się na przystanku „Wielowieś Centrum Przesiadkowe” zobowiązani są do podjeżdżania w każdym kursie do krawężnika chodnika przy wiacie przystankowej w celu umożliwienia wejścia (wyjścia) do lub z pojazdu.
W przypadku kursów zakończonych postojem eksploatacyjnym, po opuszczeniu przez pasażerów pojazdu, zostanie wykonany powtórny objazd wysepki zakończony zatrzymaniem autobusu w miejscu placu nieutrudniającym obsługi przystanku przez inne autobusy.
Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z centrum przesiadkowego, których większość stanowią dzieci, niedopuszczalna jest wymiana pasażerów w innym miejscu placu manewrowego niż przy przystanku.