Z dniem 1 września 2016r. przekazuje się do realizacji nowy rozkład jazdy autobusu linii nr 205 obowiązujący w dni robocze szkolne, w którym na wniosek mieszkańców gminy Wielowieś ulega wydłużeniu do Świbia (bez postoju w Dąbrówce) kurs o godzinie 13:42 z Toszka; tym samym postój eksploatacyjny poprzedzający kurs następny tj. o ogdz. 14:25 ze Świbia do Toszka przez Dąbrówkę będzie odbywał się na przystanku "Świbie Poczta". Praca przewozowa na linii 205 nie ulega zmianie.

Przewodniczący Zarządu MZKP
mgr inż. Henryk Szudy