Urząd Gminy informuje o rozpoczynających się pracach w ramach zadania p.n. „Modernizacja ul. Głównej w Wielowsi” . Zakończenie zadania planowane jest na dzień 31 lipca  2017r. W związku z powyższym wystąpią utrudnienia związane z ruchem pojazdów samochodowych. Prosimy użytkowników drogi, aby w okresie wykonywania prac na ul. Głównej w miarę możliwości ograniczali przejazd i parkowanie w jej obrębie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek