Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem Kierownika  Akcji Zimowej – ANNY MEINHARDT  tel. 32 237 85 04,tel. kom. 660 765 840
W razie nieobecności - Zygfryd Stróżyk   tel. 32 237 85 02 , tel. kom. 660 765 838
Dyspozytor Akcji Zimowej:   Tomasz Cebulla –   tel kom.502 209 253

W związku z podwyższeniem prędkości pociągów z 60 km/h na 110 km/h w km od 15,563 do 22,800 linii kolejowej nr 152, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach zwraca się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności przy przekraczaniu niżej wymienionych przejazdów kolejowo-drogowych na terenie naszej gminy:

  • Świbie, ul. Szkolna
  • Radonia, ul. Brzozowa
  • Raduń. ul. Wiejska
  • Czarków-Borowiany

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Pana Marszałka podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim tj. od północy 08/09 lutego br. do 24 lutego br. 
Oferta dotyczy całej siatki połączeń Kolei Śląskich (poza odcinkiem przygranicznym Chałupki-Bohumin). Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie województwa śląskiego uprawnia ważna legitymacja szkolna szkół podstawowych, gimnazjalnych, branżowych i średnich z obszaru całej Polski. Młodsze dzieci mogą korzystać z przejazdów na postawie dokumentu potwierdzającego ich wiek.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.slaskie.pl – zakładka: Kolej na ferie.

Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem Kierownika  Akcji Zimowej – ANNY MEINHARDT  tel. 32 237 85 04,tel. kom. 660 765 840 W razie nieobecności - Zygfryd Stróżyk   tel. 32 237 85 02 , tel. kom. 660 765 838 Dyspozytor Akcji Zimowej:   Tomasz Cebulla –   tel kom.502 209 253

W związku z występującymi w maju br. odstępstwami od zwykłych rozkładów jazdy informujemy, że komunikacja organizowana przez Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach będzie funkcjonować wg następującego porządku :

Od 01.01.2018 roku obowiązuje nowa taryfa MZKP. Cena biletów papierowych pozostaje bez zmian. Cena biletów elektronicznych w taryfie strefowo-czasowej (zakupionych na kartę ŚKUP i poprzez telefony komórkowe: MPAY, SKYCASH, MOBILET) ulega obniżeniu.

MZKP Tarnowskie Góry informuje, że w związku z wprowadzeniem nowej Taryfy Przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej od 01.01.2018r. dzieci i młodzież do 16 roku życia ma możliwość bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską organizowaną przez MZKP Tarnowskie Góry, KZK GOP i MZK Tychy. Przejazd bezpłatny dla osób w wieku 7-16 lat obowiązuje na podstawie ulgi zapisanej na Śląskiej Karcie Usług Publicznych (ŚKUP) lub na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

Zakończył się remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2957S ul. Czarkowska w Wielowsi.
W ramach zadania wykonano: frezowanie nawierzchni, nową nakładkę asfaltową oraz utwardzenie poboczy na całym odcinku wymienionej nawierzchni. Jego realizatorem była, wyłoniona w przetargu, firma P.U.H. „Domax”.
Zadanie z ramienia Powiatu Gliwickiego było prowadzone przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach. Koszt remontu wyniósł ok. 428 tys. zł, z czego Gmina Wielowieś partycypowała w kosztach kwotą 50 tys. zł.

INFORMACJA W SPRAWIE KONTAKTU ZE SŁUŻBAMI PROWADZĄCYMI I NADZORUJĄCYMI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE WIELOWIEŚ
Prace związane z utrzymaniem przejezdności dróg gminnych realizowane są pod nadzorem Kierownika Akcji Zimowej – ANNY MEINHARDT tel. 32 237 85 04, kom. 660 765 840
W razie nieobecności - Zygfryd Stróżyk tel. 32 237 85 02 , kom. 660 765 838

Wykaz osób wykonujących i odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wielowieś:

Wielowieś, Wiśnicze, Gajowice, Błażejowice, Czarków, Jeżmanów, Kotków, Raduń, Radonia, Borowiany, Kieleczka
Andrzej Morys –  - tel. 32 233 62 89, kom. 668 177 597

Dąbrówka, Świbie
Marek Zwior –  tel. kom. 607 536 533, 32 233 48 65

Sieroty, Zacharzowice, Chwoszcz
ZBGKIM - Dyrektor ZBGKIM Kazimierz Pławszewski - tel. 502 209 254; Dyspozytor Tomasz Cebulla – tel 502 209 253

Przypominamy rodzicom dzieci dojeżdżających do szkół na terenie naszej gminy o konieczności doładowania kart ŚKUP biletami miesięcznymi na miesiąc wrzesień 2017. Doładowania będą realizowane w sierpniu w sekretariatach poszczególnych szkół w następujących dniach:
28.08.2017 od 9.00 do 14.00 - Szkoła Podstawowa w Wielowsi
29.08.2017 od 9.00 do 14.00 - Gimnazjum w Wielowsi
31.08.2017 od 9.00 do 14.00 - Szkoła Podstawowa w Świbiu
Ze względu na okres wakacyjny bardzo prosimy o dostarczenie kart ŚKUP do sekretariatów przed wyznaczoną datą, lub w dniu doładowania do godz. 11.00.
Przypominamy, iż wszystkie dzieci winny mieć doładowany bilet w dniu 1 września.