Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu.
Dzieci z terenu województwa śląskiego w tym roku będą mogły się leczyć i odpoczywać w dwóch krusowskich ośrodkach:
- podopieczni z wadami i chorobami układu ruchu  przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 24 czerwca do 14 lipca 2018 roku
- natomiast z chorobami układu oddechowego - w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28 czerwca do 18 lipca 2018 roku
W tym roku pobyt na turnusach rehabilitacyjnch jest bezpłatny. Rodzice lub opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem dziecka.

Informujemy, że 16. kwietnia 2018 r. od godz. 9.00 do 14.30 część pracowników Urzędu Gminy uczestniczyć będzie w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych. W związku z tym prosimy mieszkańców o załatwianie w tym dniu spraw do godziny 9.00 lub w dniu 17. kwietnia

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon
Informujemy, że w dniach 16 - 19 kwietnia 2018r. odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (meble, pralki, telewizory, lodówki oraz drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny itp.) oraz zużytych opon (z wyjątkiem opon samochodów ciężarowych i ciągników).
Prosimy o wystawianie w.wym. odpadów przed posesje do godziny  6.00

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych:
16. kwietnia - Dąbrówka
17. kwietnia - Borowiany, Czarków, Kieleczka, Raduń
18. kwietnia - Wielowieś
19. kwietnia - Błażejowice, Gajowice, Radonia, Sieroty, Świbie, Wiśnicze, Zacharzowice

Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych w polskim systemie przesyłowym gazu. Zostanie wybudowany na terenie dwóch województw:
• śląskiego w gminach: Tworóg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec,
• opolskiego w gminie Kędzierzyn-Koźle.
Wykonawcą dokumentacji projektowej inwestycji jest konsorcjum firm MGGP S.A i INIKO Sp. z o.o. Zakończenie budowy gazociągu Tworóg - Kędzierzyn-Koźle planowane jest w 2019 roku.

W związku z planowaną budową gazociągu Urząd Gminy Wielowieś przypomina, że właściciele działek rolnych położonych na trasie przebiegu gazociągu ubiegając się o dopłaty bądź dofinansowanie w  AR i MR powinni pomniejszyć powierzchnię działek o powierzchnię czasowego zajęcia terenu w strefie inwestycji, która będzie wyłączona z produkcji rolniczej.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół w Gliwicach oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Pyskowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w dniu  15.03.2018 r. o godz. 10:00, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury Wiel owieś ul. Główna 47
Tematyka spotkania:
     - Zmiany w wnioskach o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku
     - eWniosekPlus
W razie pytań dotyczących szkolenia prosimy o kontakt: Joanna Głowik tel. + 48 571 291 244

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zaprasza rolników, mieszkańców Powiatu Gliwickiego na spotkanie dotyczące kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018. Spotkanie odbędzie się 14 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. (ul. Zygmunta Starego 17, budynek A, I piętro), poprowadzą je przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Pyskowicach wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Gliwicach.

Gmina Wielowieś ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego – HPV (Typ 6,11,16,18) wśród  dziewcząt z rocznika 2002, mieszkanek Gminy Wielowieś. W postępowaniu mogą wziąć udział  podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz spełniające warunki określone w tej ustawie do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowa będzie realizowana  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś w Kancelarii ul. Główna 1 Wielowieś (pok. 1, parter), w terminie do dnia  05. marca 2018r. wg określonego wzoru. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2018r.
Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w  Urzędzie Gminy Wielowieś,pokój nr 7 w dniach od pn. .do śr 7-15, czw.- 7-17, pt. 7-13, tel.: 32 237 85 21 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wielowieś pod adresem http://bip.wielowies.pl/ugwielowies/Article/get/id,19858.html

Uprzejmie przypominamy mieszkańcom gminy Wielowieś  o obowiązku wymiany dowodów osobistych, które tracą ważność po okresie 10 lat od daty wydania.
W 2018 r. tracą ważność dowody osobiste wydane w 2008 roku z terminem ważności 10 lat i wydane w 2013 roku z terminem ważności 5 lat. Data ważności znajduje się w prawym dolnym rogu dowodu osobistego.
Nadal w obrocie prawnym pozostaną dowody osobiste wydane bez oznaczenia terminu ich ważności (tzw. bezterminowe). Nie ma obowiązku wymiany dowodu, jeżeli widnieje na nim termin:   NIEOZNACZONY.  Wymiana dowodów osobistych jest bezpłatna, składanie wniosków o wydanie nowego dowodu oraz odbiór wyprodukowanego dowodu odbywa się osobiście. Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy nr:
04/2018 – P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych
05/2018 – P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Termin składania wniosków:   od 6 do 19 marca 2018 r.
Ogłoszenia są zamieszczone na stronach www Stowarzyszenia:
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/245/ogloszenie-naboru-042018
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/246/ogloszenie-naboru-052018

Trwa kampania informacyjno-edukacyjna ułatwiająca mikroprzedsiębiorcom złożenie JPK_VAT. Aby pomóc w wypełnianiu nowego obowiązku Drugi Urząd Skarbowy w Gliwicach informuje, że w dniach 17 i 24 lutego br. (tj. soboty) w godz. od 9.00
do 13.00 w tut. Urzędzie Skarbowym zostanie uruchomiony punkt potwierdzania profilu zaufanego eGO oraz punkt informacyjny JPK_VAT. Dodatkowo w dniach od 14 do 23 lutego br. na Sali Obsługi zostanie uruchomiony samodzielny punkt informacyjny, w którym mikroprzesiębiorcy będą mogli uzyskać praktyczne informacje dotyczące składania JPK_VAT.
Jednocześnie zapraszamy na szkolenia z tego tematu organizowane w tut. urzędzie skarbowym 15 lutego 2018 roku o godzinie 13.00.
Komunikat prasowy „Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców”