Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi poszukuje pracownika na stanowisko pomocnicze i obsługi - Opiekun w ośrodku pomocy społecznej. Szczegóły oferty znajdują się w ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej OPS: http://bip.wielowies.pl/ops/Article/id,538.html

Rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację „Programu zdrowotnego na lata 2015-2019 dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś  przeciw bakteriom meningokokowym grupy C”  w roku 2018.
Realizatorem programu będzie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Wielomed” Nowicka & Sawicki Sp. p Lekarzy (44-187 Wielowieś ul. Główna 25).
Zarządzenie Wójta Gminy Wielowieś: Z-69-2018.pdf

Z dniem 02 maja 2018 r. rozpoczynają się konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Wielowieś w sprawie wejścia Gminy Wielowieś w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Termin zakończenia konsultacji ustalono na dzień 15 maja 2018 r.

Formularze ankiety można pobrać:
- w kancelarii Urzędu Gminy Wielowieś (pokój Nr 1, parter),
- w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach przy ul. Lipowej 14,
- w Szkole Podstawowej w Świbiu przy ul. Szkolnej 2,
- u Sołtysów,
- z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś.

Wypełnione formularze można złożyć:
- w Kancelarii Urzędu Gminy Wielowieś (pokój Nr 1, parter),
- w Zakładzie Budżetowym Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś z/s w Sierotach przy ul. Lipowej 14,
- w Szkole Podstawowej w Świbiu przy ul. Szkolnej 2,
- elektronicznie przesyłając skan wypełnionego formularza na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W nawiązaniu do pisma Dyrektora generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w sprawie naboru na kandydatów do korpusu urzędników wyborczych wśród pracowników Urzędu jak i jednostek podporządkowanych informujemy, że urzędnikiem wyborczym może zostać  pracownik:
1. placówek oświatowych, czyli nauczycieli oraz innych pracowników szkół i przedszkoli prowadzonych przez samorząd
2. samorządowych instytucji kultury,
3. samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, dla których jednostką tworzącą jest jednostka samorządowa,
4. spółek komunalnych,
5. bibliotek,
6. ośrodków pomocy społecznej,
7. służb, straży i inspekcji z wyłączenie osób posiadających status 'funkcjonariusz'.
Wzory formularzy zgłoszeniowych są dostępne na stronie internetowej PKW http://pkw.gov.pl/783_Urzednicy_wyborczy/  
Zgodnie z Kodeksem Wyborczym urzędnik wyborczy nie może obsługiwać wyborów w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia oraz być ujętym w stałym rejestrze wyborczym tej gminy (nie dotyczy miast na prawach powiatu).
Szef Krajowego Biura Wyborczego powinien powołać urzędników wyborczych do 2 maja.

Zawiadamiamy, że obowiązkowe szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie w Wielowsi odbędzie się 26. kwietnia 2018 r. (czwartek) w następujących miejscach:

  • ul. Gminna - u P. Jeziorowskiego - od godziny 15.15 do 15.45
  • ul. Klasztorna - u P. Ciongwa - od godziny 15.45 do 16.15
  • ul. Główna - Centrum koło Pawilonu - od godziny 17.30 do 18.00

Koszt szczepienia wynosi 25 zł

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji polega na wymianie w domach mieszkańców Gminy starych i nieefektywnych pieców węglowych na kotły nowoczesne, o wysokiej sprawności i ekologiczne. Aktualnie trwa ankietyzacja w celu opracowania Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Ankietę można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać za pomocą odnośnika: ankieta_PONE_gmina_Wielowies.pdf
Wypełnione ankiety prosimy dostarczać do Urzędu Gminy do dnia 08.05.2018r.

Wójt Gminy Wielowieś podaje do publicznej wiadomości, że książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym na terenie obwodów łowieckich nr 85 i 107 będących w zarządzie Nadleśnictwa Rudziniec wchodzących w skład  Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP „Gajdowe”  dostępna jest na stronie korporacyjnej Nadleśnictwa Rudziniec http://www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl w zakładce „Polecamy”

W dniu 28.03.2018 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła „Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu Smog Stop pn.: Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji – Edycja 2018”.
Trwają wytężone prace nad nowym Regulaminem Naboru dla Programu SMOG STOP – Edycja 2018, powyższa decyzja oznacza, że w najbliższym czasie (w II kwartale 2018 r.) nastąpi publikacja nowego Regulaminu.

Wszystkiego o tym, jak obniżyć koszty ogrzewania w swoim domu, równocześnie nie zanieczyszczając powietrza, można się będzie dowiedzieć na  I Targach Energetycznych Powiatu Gliwickiego, które odbędą się w sobotę, 21. kwietnia 2018 r. w godz. 10.00 - 16.00, w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (u. Szpitalna 29). Targowej wystawie i wykładom towarzyszyć będą darmowe badania zdrowotne i spora dawka dobrej muzyki.  

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs ofert na realizację „Programu zdrowotnego na lata 2015-2019 dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś  przeciw bakteriom meningokokowym grupy C”  w roku 2018. Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym pliku:
konkurs_meningokokowy_2018.pdf