Urząd Gminy Wielowieś informuje, że od 2 lipca bieżącego roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczący się na terenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierotach przy ulicy Lipowej 14 będzie przyjmował odpady komunalne w każdy poniedziałek i piątek każdego tygodnia oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" zaprasza do udziału w programie "Aktywizacja zawodowa mieszkańców Leśnej Krainy Górnego Śląska" współfinansowanym ze środków UE, w ramach którego dla uczestników zorganizowane jest bezpłatne szkolenie na kierowcę zawodowego w zakresie przewozu rzeczy (Prawo jazdy kat. C, KWP, kurs ADR). Szkolenia poprzedzają udział w stażu. W ramach projektu uczestnicy mają również możliwość BEZPŁATNEGO skorzystania z usługi doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy. Po szkoleniu dla uczestników zapewnione będą 3-miesięczne płatne staże zawodowe w wybranym przedsiębiorstwie na stanowisku kierowcy.
Więcej informacji na stronie: http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/289/darmowe-szkolenie-kierowca-kat--c-i-platny-staz

Informujemy, że aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą można śledzić w internetowym Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej - www.susza.iung.pulawy.pl Serwis jest prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Informacje w odniesieniu do poszczególnych gmin województwa znajdują się w zakładce raporty – opcja mapowa lub tabelaryczna. Wielowieś: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/2405082/

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:
1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych
2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu
3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości
4) udzielenie ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem, stopień 2
Obszar: województwo śląskie powiat gliwicki
Ważność: od godz. 14:00 dnia 21.06.2018 do godz. 02:00 dnia 22.06.2018
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Źródło: IMGW - www.pogodynka.pl/ostrzezenia

Publikujemy nowy harmonogram wywozu odpadów na drugie półrocze 2018 r.
Plik zawiera broszurę firmy REMONDIS pt. "ABC segregacji odpadów" a także jeszcze aktualny harmonogram na pierwsze półrocze 2018 r.
harmonogram_wywozu_odpadow_2018-2.pdf
Przypominamy, że aktualny dokument można wyświetlić klikając na zawsze widoczny link graficzny z lewej strony witryny.

W rolnictwie praca trwa przez cały rok, a już niedługo sezon w pełni. 18 maja weszły w życie przepisy nakładające na rolników obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

19 maja w Chechle (gm. Rudziniec) odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu gliwickiego. Wzięło w nich udział 13 drużyn (w tym 5 w kategorii CTIF młodzieży). Młodzież startowała w konkurencjach takich jak: ćwiczenia bojowe i bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami, zaś kobiece i męskie drużyny w ćwiczeniach bojowych i sztafecie pożarniczej z przeszkodami.
Wśród młodzieżowych drużyn I miejsce w grupie dziewcząt zajęła OSP Świbie, w grupie chłopców I miejsce – OSP Dąbrówka. II miejsce – OSP Paniówki, III miejsce – OSP Chechło, IV – OSP Knurów.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza właścicieli nieruchomości, na terenie których będzie prowadzona budowa gazociągu relacji Tworóg – Kędzierzyn-Koźle na spotkanie informacyjne w czwartek 24 maja o godzinie 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi.

Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/269/2018 Rady Gminy Wielowieś z dnia 30 kwietnia 2018 r. przeprowadzone zostały z mieszkańcami Gminy Wielowieś konsultacje dotyczące wejścia Gminy Wielowieś w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie trwały od dnia 2 do 15 maja 2018 r. Konsultacje przeprowadzono w formie badania ankietowego przy pomocy formularza wyrażenia opinii w konsultacjach społecznych stanowiązego załącznik do ww. Uchwały.
Komunikat dotyczący konsultacji zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wielowieś, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wielowieś, na stronie internetowej Gminy Wielowieś oraz za pośrednictwem Sołtysów na tablicach ogłoszeń sołectw gminy.
W badaniu ankietowym wzięło udział 20 mieszkańców Gminy Wielowieś.
Na pytanie ˶Czy jest Pan/Pani za wejściem gminy Wielowieś w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 o związku metropolitalnym w województwie śląskim?"
- 19 ankietowanych odpowiedziało "TAK" (w tym 4 ankiety nie są kompletne: w 3 ankietach stwierdzono brak daty, w 1 ankiecie brak daty i podpisu na pierwszej stronie);
-  1 ankietowany odpowiedział "NIE".