W dniu 28.03.2018 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdziła „Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu Smog Stop pn.: Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji – Edycja 2018”.
Trwają wytężone prace nad nowym Regulaminem Naboru dla Programu SMOG STOP – Edycja 2018, powyższa decyzja oznacza, że w najbliższym czasie (w II kwartale 2018 r.) nastąpi publikacja nowego Regulaminu.

Wszystkiego o tym, jak obniżyć koszty ogrzewania w swoim domu, równocześnie nie zanieczyszczając powietrza, można się będzie dowiedzieć na  I Targach Energetycznych Powiatu Gliwickiego, które odbędą się w sobotę, 21. kwietnia 2018 r. w godz. 10.00 - 16.00, w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (u. Szpitalna 29). Targowej wystawie i wykładom towarzyszyć będą darmowe badania zdrowotne i spora dawka dobrej muzyki.  

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs ofert na realizację „Programu zdrowotnego na lata 2015-2019 dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Wielowieś  przeciw bakteriom meningokokowym grupy C”  w roku 2018. Szczegóły konkursu znajdują się w załączonym pliku:
konkurs_meningokokowy_2018.pdf

Do 10 maja placówki Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie będą przyjmować wnioski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie, mających schorzenia układu oddechowego, wady i choroby układu ruchu.
Dzieci z terenu województwa śląskiego w tym roku będą mogły się leczyć i odpoczywać w dwóch krusowskich ośrodkach:
- podopieczni z wadami i chorobami układu ruchu  przebywać będą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie od 24 czerwca do 14 lipca 2018 roku
- natomiast z chorobami układu oddechowego - w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28 czerwca do 18 lipca 2018 roku
W tym roku pobyt na turnusach rehabilitacyjnch jest bezpłatny. Rodzice lub opiekunowie prawni nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem dziecka.

Informujemy, że 16. kwietnia 2018 r. od godz. 9.00 do 14.30 część pracowników Urzędu Gminy uczestniczyć będzie w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych. W związku z tym prosimy mieszkańców o załatwianie w tym dniu spraw do godziny 9.00 lub w dniu 17. kwietnia

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon
Informujemy, że w dniach 16 - 19 kwietnia 2018r. odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (meble, pralki, telewizory, lodówki oraz drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny itp.) oraz zużytych opon (z wyjątkiem opon samochodów ciężarowych i ciągników).
Prosimy o wystawianie w.wym. odpadów przed posesje do godziny  6.00

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych:
16. kwietnia - Dąbrówka
17. kwietnia - Borowiany, Czarków, Kieleczka, Raduń
18. kwietnia - Wielowieś
19. kwietnia - Błażejowice, Gajowice, Radonia, Sieroty, Świbie, Wiśnicze, Zacharzowice

Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn-Koźle jest jednym z kluczowych projektów rozwojowych w polskim systemie przesyłowym gazu. Zostanie wybudowany na terenie dwóch województw:
• śląskiego w gminach: Tworóg, Wielowieś, Toszek i Rudziniec,
• opolskiego w gminie Kędzierzyn-Koźle.
Wykonawcą dokumentacji projektowej inwestycji jest konsorcjum firm MGGP S.A i INIKO Sp. z o.o. Zakończenie budowy gazociągu Tworóg - Kędzierzyn-Koźle planowane jest w 2019 roku.

W związku z planowaną budową gazociągu Urząd Gminy Wielowieś przypomina, że właściciele działek rolnych położonych na trasie przebiegu gazociągu ubiegając się o dopłaty bądź dofinansowanie w  AR i MR powinni pomniejszyć powierzchnię działek o powierzchnię czasowego zajęcia terenu w strefie inwestycji, która będzie wyłączona z produkcji rolniczej.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół w Gliwicach oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Pyskowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w dniu  15.03.2018 r. o godz. 10:00, które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury Wiel owieś ul. Główna 47
Tematyka spotkania:
     - Zmiany w wnioskach o dopłaty bezpośrednie w 2018 roku
     - eWniosekPlus
W razie pytań dotyczących szkolenia prosimy o kontakt: Joanna Głowik tel. + 48 571 291 244

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zaprasza rolników, mieszkańców Powiatu Gliwickiego na spotkanie dotyczące kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018. Spotkanie odbędzie się 14 marca 2018 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach. (ul. Zygmunta Starego 17, budynek A, I piętro), poprowadzą je przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biura Powiatowego w Pyskowicach wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego w Gliwicach.

Gmina Wielowieś ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)”, w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego – HPV (Typ 6,11,16,18) wśród  dziewcząt z rocznika 2002, mieszkanek Gminy Wielowieś. W postępowaniu mogą wziąć udział  podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz spełniające warunki określone w tej ustawie do udzielania świadczeń zdrowotnych. Umowa będzie realizowana  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś w Kancelarii ul. Główna 1 Wielowieś (pok. 1, parter), w terminie do dnia  05. marca 2018r. wg określonego wzoru. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2018r.
Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać obowiązujący formularz ofertowy w  Urzędzie Gminy Wielowieś,pokój nr 7 w dniach od pn. .do śr 7-15, czw.- 7-17, pt. 7-13, tel.: 32 237 85 21 oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wielowieś pod adresem http://bip.wielowies.pl/ugwielowies/Article/get/id,19858.html