Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Zarząd Województwa śląskiego zatwierdził regulamin kolejnej edycji konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego".

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego.

W katowickiej siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  wyłoniono zwycięzców regionalnego etapu XV Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Zgłoszenia do tego etapu konkursu nadesłało 22 właścicieli gospodarstw z terenów subregionu bielskiego i katowickiego województwa śląskiego. Troje właścicieli będzie rywalizowało dalej w etapie wojewódzkim, o możliwość udziału w finale ogólnopolskim, w którym główną nagrodą jest ciągnik rolniczy marki Ursus.

Informuję, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 17/I.
Podczas ćwiczenia w dniach 06 - 08 czerwca 2017 r. odbędzie się również  trening systemu alarmowania  i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchamiania syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.
W ramach treningu emitowany będzie: dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu

WÓJT GMINY WIELOWIEŚ
mgr inż. Ginter Skowronek

Uprzejmie informuję, iż w dn. 19 maja 2017 r. (piątek) - na zaproszenie p. Anny Hetman, Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój - odbyła się w Jastrzębiu-Zdroju XLII sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). W XLII sesji Zgromadzenia Ogólnego wziął udział p. Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski, p. Grzegorz Wolnik - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz p. Tomasz Zjawiony - Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W XLII sesji Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło 71 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), reprezentujących 132 gminy i powiaty członkowskie Związku (liczba członków stowarzyszenia w ostatnich kilkunastu miesiącach stale wzrasta).

Ponad 1500 osób – tylu ubezpieczonych w KRUS w ciągu ostatnich dziesięciu lat doznało uszczerbku na zdrowiu wskutek zakaźnych chorób zawodowych roznoszonych przez kleszcze (w większości z powodu boreliozy). W minionym roku, na terenie województwa śląskiego, czyli obszarze działania Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, odnotowano 10 przypadków zgłoszeń przez rolników zachorowania na boreliozę jako chorobę zawodową. Borelioza była powodem 83 proc. wszystkich zgłoszonych przez rolników przypadków choroby zawodowej na tym terenie.
Łagodne zimy powodują korzystne warunki do rozwoju tych pajęczaków, co skutkuje ich wiosennym wysypem, obserwowanym obecnie na terenie niemal całej Polski. Warto wiedzieć, jak należy postępować, aby ukąszenia uniknąć, a jeśli już do niego dojdzie – jak minimalizować skutki kontaktu z tym niepozornym pajęczakiem.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach ogłosił program SMOG STOP "Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji". Program skierowany jest do właścicieli domków jednorodzinnych, którzy planują likwidację starych kotłów / pieców opalanych paliwem stałym i w ich miejsce zabudowanie nowoczesnego źródła ciepła - opalanego gazem, węglem, olejem, biomasą, pompę ciepła lub kocioł elektryczny. Nabór wniosków będzie się odbywał w dniach od 15.05 do 26.05.2017 r.
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2070-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-kolejna-oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych.html

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął dnia 7 kwietnia 2017 r. uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwałę antysmogową. Treść uchwały znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego: http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem "Uchwała antysmogowa - co należy wiedzieć", w którym można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przyjętej uchwały: uchwala_antysmogowa-co_nalezy_wiedziec.pdf

Wojewoda Śląski ogłosił z dniem 28. kwietnia 2017. od godziny 9.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie całego województwa śląskiego. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starości a także wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego zostali zobowiązani do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.

Śląska izba rolnicza informuje, że w dniu 10.03.2017r została zawarta umowa pomiędzy ŚIR a WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowaniu zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2017” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.
Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 03.04.2017. Podpisywanie umów o wsparcie z beneficjentami odbywać się będzie w godzinach od 9.00 - 13.00 po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie biura pod numerem tel. 32/258-04-45.
Prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem "Krok po kroku... czyli jak otrzymać dofinansowanie" opublikowanym na stronach Śląskiej Izby Rolniczej - http://www.sir-katowice.pl/wapnowanie-gleb

Wojewoda Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Inwestycją objęte są między innymi nieruchomości znajdujące się na terenie Gminy Wielowieś (obręb 0011-Wielowieś, obręb 0001-Błażejowice, obręb 0005-Gajowice). Dokładny wykaz nieruchomości wraz z numerami działek przed podziałem znajduje się w załączniku: gazociag-zawiadomienie.pdf
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (m.in. projektem budowlanym oraz projektem gospodarki zielenią) i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.