Starostwo Powiatowe w Gliwicach zaprasza na bezpłatne badania i porady lekarskie. Program profilaktyki chorób cywilizacyjnych - edukacja zdrowotna i badania profilaktyczne. Z darmowej porady lekarskiej oraz badania mogą skorzystać wszyscy dorośli mieszkańcy powiatu. Spotkanie z lekarzem w Wielowsi odbędzie się 30 października 2016 r. w godzinach 16.00 - 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi, ul. Główna 47.
Badania są bezpłatne i obejmują:
- badanie poziomu cukru we krwi oraz ocena tego badania
-pomiar ciśnienia krwi oraz konsultacja lekarska
- indywidualne porady dietetyczne
Nie jest potrzebne skierowanie, dokumenty i karta chipowa! Zadbajcie o siebie, przyprowadźcie swoich bliskich: rodzinę, sąsiadów, znajomych.

Nadleśnictwo Rudziniec informuje, że w dniach 17-22 października 2016 r. na terenie nadleśnictwa odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny. Ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo przechodzenia zwierząt przez drogi publiczne prosimy o zachowanie ostrożności w czasie przejazdu przez obszary leśne.

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.
Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych. 
O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.
Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub tel. Izby Celnej w Katowicach: 502 726 860

Na początku września b.r. Wojewoda Śląski ustalił na terenie powiatów gliwickiego i tarnogórskiego oraz miasta Gliwice obszar występowania zgnilca amerykańskiego pszczół, zwany dalej „obszarem zapowietrzonym". Obszar ten będzie oznaczony specjalnymi tablicami ostrzegającymi na wszystkich drogach wjazdowych. W wydanym rozporządzeniu (patrz załącznik poniżej) określone są nakazy i zakazy dotyczące wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego.

Zgnilec amerykański pszczół jest chorobą, podlegającą obowiązkowemu zwalczaniu. To choroba wysoce zakaźna, powodująca duże straty w pasiekach, notowana głównie w miesiącach letnich. Nie zagraża ludziom.

zgnilec-rozporzadzenie.pdf

Sołtys  i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Sołectwa Kieleczka na zebranie Wiejskie, które odbędzie się 19  września 2016 roku o godz. 19.00  w świetlicy Sołectwa.  Wspólnie możemy zdecydować na co zostaną wydane w 2017 roku  pieniądze z Funduszu Sołeckiego w kwocie 8 668,55 zł.                                   

W związku z realizacją Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podjęło przygotowania do ogłoszenia konkursu FIO 2017.
Ogłoszenie naboru w Priorytecie 1 (Małe inicjatywy) i Priorytecie 2 (Aktywne społeczeństwo) planowane jest na początek września 2016, ogłoszenie naboru w Priorytecie 3 (Aktywni obywatele) i Priorytecie 4 (Silne organizacje pozarządowe) planowane jest na grudzień 2016. Planowany termin naboru ofert to 21 dni. Złożenie oferty we wrześniu wyczerpuje limit składania ofert w ramach konkursu (wyczerpuje możliwość złożenia oferty w grudniu). Regulamin Konkursu FIO 2017 r. jest już dostępny w lokalizacji:
http://www.pozytek.gov.pl/download/files/FIO_2017/Regulamin_FIO_2017.pdf
W związku z powyższym Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaprasza przedstawicieli wszystkich podmiotów niepublicznych z województwa śląskiego uprawnionych do składania ofert w Konkursie FIO 2017, na spotkanie z ekspertami z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które odbędzie się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w Sali Sejmu Śląskiego 13 września 2016 r. o godzinie 10:00. Czas spotkania - ok. 3 godzin. Formularz zgłoszeniowy:fio_rejestracja.pdf
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 5 września 2016 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Uwaga! Wysłane zgłoszenie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na spotkanie. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane otrzymają informację do 9 września 2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1 sierpnia b.r. ruszyła czwarta już edycja konkursu Królowa Mleka. Do zdobycia są ponownie aż trzy korony! Podobnie bowiem jak w latach poprzednich, wybieramy  obok Królowej także dwie Księżniczki Mleka.
Projekt rozwija się dynamicznie, a liczba zaproszeń dla Królowej do udziału w różnych wydarzeniach rośnie w tak szybkim tempie, że zdecydowano, iż Królowa potrzebuje wsparcia.

Na stronie www.zbgkim.wielowies.pl opublikowano ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Wielowieś za I półrocze 2016r., jaką wystawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach.
ocena_jakosci_wody_2016-1.pdf

W związku z ciągłym zagrożeniem w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach przypomina co następuje:

Ubój gospodarczy może być przeprowadzany przez hodowców wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w odpowiednich przepisach prawa w szczególności rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r. poz. 392 ze zmianami).

Śląska Karta Usług Publicznych to wspólny projekt dwudziestu jeden gmin aglomeracji katowickiej oraz KZK GOP. Karta ŚKUP spełnia wiele funkcji. Jest używana jako bilet komunikacji miejskiej. Śląska Karta Usług Publicznych jest kartą zbliżeniową. Aby jej użyć, wystarczy przyłożyć ją do czytnika. Do wyboru użytkownika są dwa rodzaje kart – spersonalizowana i niespersonalizowana.