Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach ogłosił program SMOG STOP "Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji". Program skierowany jest do właścicieli domków jednorodzinnych, którzy planują likwidację starych kotłów / pieców opalanych paliwem stałym i w ich miejsce zabudowanie nowoczesnego źródła ciepła - opalanego gazem, węglem, olejem, biomasą, pompę ciepła lub kocioł elektryczny. Nabór wniosków będzie się odbywał w dniach od 15.05 do 26.05.2017 r.
Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2070-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-kolejna-oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych.html

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął dnia 7 kwietnia 2017 r. uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. uchwałę antysmogową. Treść uchwały znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego: http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/04/10/1491823372.pdf
Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem "Uchwała antysmogowa - co należy wiedzieć", w którym można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące przyjętej uchwały: uchwala_antysmogowa-co_nalezy_wiedziec.pdf

Wojewoda Śląski ogłosił z dniem 28. kwietnia 2017. od godziny 9.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie całego województwa śląskiego. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starości a także wszystkie służby zabezpieczenia przeciwpowodziowego zostali zobowiązani do podejmowania niezbędnych czynności organizacyjnych i technicznych w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożenia środowiska.

Śląska izba rolnicza informuje, że w dniu 10.03.2017r została zawarta umowa pomiędzy ŚIR a WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowaniu zadania „WAPNOWANIE GLEB KWAŚNYCH I BARDZO KWAŚNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w roku 2017” realizowanego przez Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach.
Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 03.04.2017. Podpisywanie umów o wsparcie z beneficjentami odbywać się będzie w godzinach od 9.00 - 13.00 po uprzednim ustaleniu terminu w sekretariacie biura pod numerem tel. 32/258-04-45.
Prosimy o zapoznanie się z Przewodnikiem "Krok po kroku... czyli jak otrzymać dofinansowanie" opublikowanym na stronach Śląskiej Izby Rolniczej - http://www.sir-katowice.pl/wapnowanie-gleb

Wojewoda Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Inwestycją objęte są między innymi nieruchomości znajdujące się na terenie Gminy Wielowieś (obręb 0011-Wielowieś, obręb 0001-Błażejowice, obręb 0005-Gajowice). Dokładny wykaz nieruchomości wraz z numerami działek przed podziałem znajduje się w załączniku: gazociag-zawiadomienie.pdf
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (m.in. projektem budowlanym oraz projektem gospodarki zielenią) i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych udzielana jest w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach ul Kopernika 2, tel. 32 302 20 31 oraz w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, tel 32 231 08 24
W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą: Joanna Głowik  tel .+48 571-291-244

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach we wszystkich sołectwach Gminy na tablicach ogłoszeń rozwieszony zostanie „APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii” w celu zapoznania się z jego treścią. Ponadto informujemy, że u sołtysa oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś dostępne będą druki „Zgłoszenie utrzymania drobiu”. Druki po wypełnieniu przez hodowcę można do dnia 28 marca 2017 r. przekazać do Urzędu Gminy w Wielowsi lub do 31 marca 2017 r. bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach.

Wzorem lat ubiegłych Starostwo Powiatowe w Gliwicach organizuje konkurs pn. „Powiat Przyjazny Środowisku”. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r. Zgodnie z zasadami konkursu Gmina Wielowieś do udziału w konkursie może zgłosić nie więcej niż 5 zadań -  przedsięwzięć  z zakresu ochrony środowiska (w przypadku zgłoszenia więcej niż 5 zadań Wójt dokona wyboru najciekawszych). W związku z powyższym do dnia 20 kwietnia 2017 r. należy zgłosić  w Urzędzie Gminy Wielowieś chęć udziału sołectwa w konkursie  oraz złożyć wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gliwickiego (druki wniosków oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie www.starostwo.gliwice.pl. lub w Urzędzie Gminy (pok. nr 21).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi.
Wytyczne te mają swoje zastosowanie również w przypadku:
- chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowego oraz chowu wybiegowego bez ograniczeń w odniesieniu do produkcji mięsa drobiowego;
- chowu na wolnym wybiegu w odniesieniu do produkcji jaj.
Podczas okresu ograniczenia w dostępie drobiu do wybiegu na otwartej przestrzeni, nieprzekraczającego dwunastu tygodni, zgodnie z przepisami unijnymi, drób oraz jaja spożywcze pochodzące z chowu zgodnego z wymienionymi metodami, mogą nadal być wprowadzane do obrotu ze specjalną informacją na temat metody chowu.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zaprasza rolników na spotkanie dotyczące kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca 2017 r. o gadz.10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach  (ul. Zygmunta  Starego 17), poprowadzą je przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego.
Ze względów organizacyjno - technicznych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 14 marca 2017 r. telefonicznie  (tel. 32 332 66 43), pocztą elektroniczną (na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub faxem (pod nr  32 231 08 22).