Wojewoda Śląski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę gazociągu Tworóg - Kędzierzyn - Zdzieszowice - Wrocław wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Inwestycją objęte są między innymi nieruchomości znajdujące się na terenie Gminy Wielowieś (obręb 0011-Wielowieś, obręb 0001-Błażejowice, obręb 0005-Gajowice). Dokładny wykaz nieruchomości wraz z numerami działek przed podziałem znajduje się w załączniku: gazociag-zawiadomienie.pdf
Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy (m.in. projektem budowlanym oraz projektem gospodarki zielenią) i wypowiadać się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Pomoc przy wypełnianiu wniosków obszarowych udzielana jest w siedzibie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pyskowicach ul Kopernika 2, tel. 32 302 20 31 oraz w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Gliwicach ul. Zygmunta Starego 17, tel 32 231 08 24
W razie pytań prosimy o kontakt z doradcą: Joanna Głowik  tel .+48 571-291-244

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach we wszystkich sołectwach Gminy na tablicach ogłoszeń rozwieszony zostanie „APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii” w celu zapoznania się z jego treścią. Ponadto informujemy, że u sołtysa oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś dostępne będą druki „Zgłoszenie utrzymania drobiu”. Druki po wypełnieniu przez hodowcę można do dnia 28 marca 2017 r. przekazać do Urzędu Gminy w Wielowsi lub do 31 marca 2017 r. bezpośrednio do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gliwicach.

Wzorem lat ubiegłych Starostwo Powiatowe w Gliwicach organizuje konkurs pn. „Powiat Przyjazny Środowisku”. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 kwietnia 2017 r. Zgodnie z zasadami konkursu Gmina Wielowieś do udziału w konkursie może zgłosić nie więcej niż 5 zadań -  przedsięwzięć  z zakresu ochrony środowiska (w przypadku zgłoszenia więcej niż 5 zadań Wójt dokona wyboru najciekawszych). W związku z powyższym do dnia 20 kwietnia 2017 r. należy zgłosić  w Urzędzie Gminy Wielowieś chęć udziału sołectwa w konkursie  oraz złożyć wypełniony wniosek o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gliwickiego (druki wniosków oraz regulamin konkursu do pobrania na stronie www.starostwo.gliwice.pl. lub w Urzędzie Gminy (pok. nr 21).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w odosobnieniu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi.
Wytyczne te mają swoje zastosowanie również w przypadku:
- chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowego oraz chowu wybiegowego bez ograniczeń w odniesieniu do produkcji mięsa drobiowego;
- chowu na wolnym wybiegu w odniesieniu do produkcji jaj.
Podczas okresu ograniczenia w dostępie drobiu do wybiegu na otwartej przestrzeni, nieprzekraczającego dwunastu tygodni, zgodnie z przepisami unijnymi, drób oraz jaja spożywcze pochodzące z chowu zgodnego z wymienionymi metodami, mogą nadal być wprowadzane do obrotu ze specjalną informacją na temat metody chowu.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zaprasza rolników na spotkanie dotyczące kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017. Spotkanie odbędzie się w dniu 16 marca 2017 r. o gadz.10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach  (ul. Zygmunta  Starego 17), poprowadzą je przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego.
Ze względów organizacyjno - technicznych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 14 marca 2017 r. telefonicznie  (tel. 32 332 66 43), pocztą elektroniczną (na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub faxem (pod nr  32 231 08 22).

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon

Informujemy, że w dniach 5, 6, 7 kwietnia 2017r. odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (meble, pralki, telewizory, lodówki oraz drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny itp.) oraz zużytych opon (z wyjątkiem opon samochodów ciężarowych i ciągników).
Prosimy o wystawianie w.wym. odpadów przed posesje do godziny  700.

 

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych:
05. kwietnia 2017 r. - Borowiany, Czarków, Kieleczka, Raduń
06. kwietnia 2017 r. - Wielowieś
07. kwietnia 2017 r. - Błażejowice, Dąbrówka, Gajowice, Radonia, Sieroty, Świbie, Wiśnicze, Zacharzowice

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego oraz starosta gliwicki wydali oświadczenie,  dotyczącego Oddziału Internistycznego Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Jego treść publikujemy poniżej.

OŚWIADCZENIE
W związku z nieprawdziwymi pogłoskami, które są rozpowszechniane w ostatnim czasie informujemy, że Szpital Psychiatryczny w Toszku jest podmiotem utworzonym przez Województwo Śląskie i w żadnym zakresie nie podlega Powiatowi Gliwickiemu. Nie mają więc uzasadnienia stwierdzenia, iż Starosta Gliwicki nie złożył zapotrzebowania na Oddział Internistyczny tego szpitala, w związku z czym istnieje groźba jego likwidacji. Szpital w całości podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego.

Firma EUROSOLUTIONS realizuje projekt "Kwalifikacje zawodowe gwarancją udanego powrotu na rynek pracy". Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś VII Regionalny rynek pracy.

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa śląskiego w wieku powyżej 29 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z wykształceniem co najwyżej średnim, pozostających bez pracy, w szczególności: osób długotrwale bezrobotnych, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób powyżej 50 roku życia.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 01/2017 oraz nr 02/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Pełna treść ogłoszenia na stronie www:
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/163/ogloszenie-naboru-012017
http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/164/ogloszenie-naboru-022017