Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon.
Informujemy, że w dniach 15 - 18 kwietnia 2019r. odbywać się będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (meble, pralki, telewizory, lodówki oraz drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny itp.) oraz zużytych opon (z wyjątkiem opon samochodów ciężarowych i ciągników).
Prosimy o wystawianie w.wym. odpadów przed posesje do godziny  6.00

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych:
15. kwietnia - Dąbrówka, Świbie, Radonia
16. kwietnia - Borowiany, Czarków, Kieleczka, Raduń
17. kwietnia - Wielowieś
18. kwietnia - Błażejowice, Gajowice, Sieroty, Wiśnicze, Zacharzowice

W dniu 14 marca 2019 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się V Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Porządek posiedzenia:

1 marca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające?
Co do zasady prawo do świadczenia mogą uzyskać kobiety – matki, które urodziły i wychowały bądź wychowały co najmniej czwórkę dzieci, po osiągnięciu wieku 60 lat.
Ojciec, który wychował co najmniej czwórkę dzieci, będzie mógł skorzystać z prawa do tego świadczenia po osiągnięciu wieku 65 lat, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę.
Przez dziecko rozumie się - dziecko własne lub współmałżonka lub dziecko przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.
Świadczenie może być przyznane tylko w przypadku, gdy matka lub ojciec dzieci nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania, albo ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. – 1100,00 zł).
Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Urząd Gminy Wielowieś wraz z Operatorem Programu zaprasza na spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla uczestników Programu Ograniczenia Emisji, którzy planują wymianę źródła ciepła w roku 2019. Spotkanie odbędzie się w dniu 11.03.2019 (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi, ul. Główna 47.

Urząd Gminy w Wielowsi informuje, że  ostatnie wnioski w sprawie wydania obecnie obowiązującego dowodu osobistego będzie można składać metodą tradycyjną do piątku, 1 marca 2019r.,  do godz. 11.30. Natomiast wtorek 26 lutego 2019r. będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku przez internet.
Kolejne wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane od 4 marca 2019r. i będą to dowody z warstwą elektroniczną, czyli tzw. e-dowody.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2019, gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” w tym wykonanie szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego – HPV (Typ 6,11,16,18 lub o szerszym spektrum działania) wśród populacji dziewcząt z rocznika 2003, mieszkanek Gminy Wielowieś.
Szczegółowe informacje określa Zarządzenie Wójta Gminy publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.wielowies.pl/ugwielowies/Article/get/id,20683.html

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Radonia przyjętego uchwałą Nr XXV/177/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 5 lutego 2019 r. w budynku wielofunkcyjnym w Radoni o godzinie 18:00 zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Radonia dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Kieleczka przyjętego uchwałą Nr XXV/176/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia  9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 4 lutego 2019 r. w świetlicy wiejskiej w  Kieleczce  o  godzinie  18:00 zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Kieleczka dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na podstawie § 12 ust. 1 statutu sołectwa Świbie przyjętego uchwałą Nr XXV/180/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 30 stycznia 2019 r. w Domu Parafialnym w Świbiu o godzinie 18:00 zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Świbie dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

Na podstawie § 12 ust 1 statutu sołectwa Dąbrówka przyjętego uchwałą Nr XXV/174/05 Rady Gminy Wielowieś z dnia 9 czerwca 2005 r. zwołuję na dzień 29 stycznia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w  Dąbrówce  o  godzinie  18:00 zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Dąbrówka dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.