Fundacja Rozwoju Lokalnego oraz Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś  zapraszają do udziału w projekcie „Sam sobie szefem”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś którzy ukończyli 30 roku życia, należących do jednej z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, kobiet powracających na rynek pracy, niepełnosprawnych, w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej.

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, jakie wystąpiły ostatnio nw Polsce spowodowały ogromne straty. Intensywne burze i huragany zniszczyły prywatne domy, infrastrukturę miast i wsi oraz środowisko naturalne. Oczywiście nie możemy ich uniknąć, ale możemy być na nie lepiej przygotowani. Dlatego prezentujemy aplikację Ostrzegator, która prezentuje komunikaty pogodowe i informacje Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz. System działa na terenie całego kraju i jest bezpłatny dla odbiorców wiadomości. Obsługującą go aplikację można pobrać ze strony https://goo.gl/sASCqL. Dodatkowe informacje można znaleźć na profilach FB Stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz https://www.facebook.com/lowcyburz/ oraz aplikacji O!strzegator https://www.facebook.com/ostrzegator/.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: podejmowanie działalności gospodarczej. Odbędzie się ono 30 sierpnia 2017 r. w Ratuszu w Pyskowicach o godz. 17:00. Bliższe informacje zostały zamieszczone na poniższym plakacie.

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Sołectwa Kieleczka na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 19.00 w Świetlicy Wiejskiej. Wspólnie będziemy decydować na co zostaną wydane w 2018 roku pieniądze z Funduszu Sołeckiego w kwocie 9 964,56 zł.

Gmina Tworóg zaprasza w dniach 26-27 sierpnia na Dożynki Gminne w miejscowości Boruszowice - Hanusek (plac przy ulicy Szkolnej).

Serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny "Święto Lasu - Rowerowe zakończenie Lata", który odbędzie się 26 sierpnia br. w Miasteczku Śląskim na terenie Parku Rubina przy ul. Rubinowej.

Rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą wciąż ubezpieczyć dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków bezpłatnie. Umowa ważna do 13 października!
    Prezes KRUS zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia NNW obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Ta umowa obowiązuje do 13 października 2017 roku, a więc obejmuje wakacje, kiedy to najczęściej zdarzają się wypadki, bo dzieci bawią się bez opieki. Ubezpieczenie jest darmowe, a zakres i warunki atrakcyjne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielowsi informuje o przyjmowaniu wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:
- świadczenia wychowawcze od 1 sierpnia 2017r.
- fundusz alimentacyjny od 1 sierpnia 2017r.
- świadczenia rodzinne od 1 sierpnia 2017r.

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.  w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie  „Moja firma – moja niezależność II”. Planowany nabór do projektu:  sierpień 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.
W ramach projektu 36 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

W związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wielowieś wynikającego między innymi ze zmiany zasad segregowania odpadów oraz rozstrzygnięcia  przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,  Rada Gminy przyjęła uchwałą nowe stawki tej opłaty. Zmienione stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązują od 1 lipca 2017r.