"Gospodarstwa opiekuńcze" to jeden z projektów przygotowanych przez ministerstwo rolnictwa.  Gospodarstwa opiekuńcze mają łączyć działalność rolniczą z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia i mogą stanowić dodatkowe lub nowe źródło dochodu dla właścicieli gospodarstw i ich domowników. Zainteresowani tematem dowiedzą się szczegółów w dołączonych materiałach.
Broszura informacyjna: gospodarstwa_opiekuncze.pdf
Artykuł: http://www.wspolczesna.pl/strefa-agro/wiadomosci/a/gospodarstwo-opiekuncze-dla-seniorow-opieka-a-dla-rolnikow-nowe-mozliwosci,12380520/

OSP Wielowieś wzbogaciło się o nowy pojazd GBA 4.5/34 Mercedes Benz Atego 1530 AF. Pojazd kosztował blisko 740 tys. Złotych. Fundusze na zakup średniego samochodu pochodziły z budżetu gminy - 431 tys. zł. z KSRG -300 tyś. zł.  i 9 tyś. zł. OSP Wielowieś.
Pojazd posiada zbiornik wody o pojemności 4.5 tys. dm3, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 450 litrów, automatyczny zawór napełniania hydrantowego, autopompę dwu zakresową typ A 16/8 - 4/40, o wydajności 3400 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar. Wydajność 460 l/min. przy ciśnieniu 40 bar.

Mając na uwadze przypadki występowania choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) pragnę Państwu przypomnieć, że zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.) w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt posiadacz zwierzęcia oraz w odniesieniu do zwierząt wolno żyjących (dzikich) myśliwi oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej, albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
W przypadku poinformowania wójta burmistrza prezydenta miasta, zgodnie z art. 42  ust. 4 ww. ustawy, jest on zobligowany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym zdarzeniu organu Inspekcji Weterynaryjnej.

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

W dniu 16 października serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli na dzień otwarty do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu i Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach.
Podczas tego dnia nasi eksperci będą udzielać porad w szczególności z zakresu uprawnień emerytalnych dla nauczycieli. Będzie można uzyskać również informacje na temat zasad przyznawania emerytury oraz świadczenia kompensacyjnego, wpływ na ich wysokość oraz jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o świadczenie emerytalne i kompensacyjne.
Serdecznie zapraszamy do uzyskania porad w naszym Oddziale ZUS w Zabrzu, przy ul. Szczęść Boże 18 a także w jednostce terytorialnej naszego Oddziału - Inspektoracie ZUS w Tarnowskich Górach, ul. Górnicza 4/8 od godz. 8.00 do 18.00

Uwaga mieszkańcy powiatu gliwickiego!
Zgodnie z komunikatem Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącym rozpoczęcia realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej od dnia 1 października 2017r. na terenie powiatu gliwickiego świadczenia typu:

  • porada lekarska ambulatoryjna;
  • porada lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy;
  • porada lekarska udzielana telefonicznie;
  • wizyta pielęgniarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy;
  • wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne

wykonywać będą:
Szpital w Pyskowicach sp. z o.o.
ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice
tel. 32 230 54 15
Od 1 października b.r. od godz.24.00 nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie realizowana w siedzibie szpitala przy ulicy Szpitalnej 2 w Pyskowicach, na parterze budynku głównego szpitala (wejście oznaczone - od strony parkingu).

Szpital w Knurowie sp. z o.o.
ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów
Od 1 października b.r. jak dotychczas, nocna i świąteczna opieka zdrowotna będzie realizowana w siedzibie szpitala przy ulicy Niepodległości 8 w Knurowie.

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Błażejowice serdecznie zaprasza na Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Błażejowice, które odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. w remizie OSP o  godzinie 18:00.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania. 
2.    Wybór sekretarza zebrania.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4.    Podział funduszu sołeckiego na 2018 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5.    Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6.    Zakończenie spotkania.   
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Błażejowice
Artur Schygulla

Rada Sołecka i Sołtys serdecznie zapraszają na Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Radonia, które odbędzie się w dniu 27 września 2017 r. w Budynku Wielofunkcyjnym w Radoni o godzinie 18:00
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział fundusz sołeckiego na 2018 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie spotkania.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Radonia
Mateusz Burda

Niniejszym zwołuję Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Dąbrówka, które odbędzie się w dniu 25 września 2017r. w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce o godzinie 19:00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział fundusz sołeckiego na 2018 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Sprawy bieżące miejscowości Dąbrówka oraz wolne wnioski.
6. Zakończenie spotkania.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 20 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Dąbrówka
Jan Kalka

Niniejszym zwołuję Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Zacharzowice, które odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. w świetlicy wiejskiej o godzinie 18:00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział fundusz sołeckiego na 2018 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zakończenie spotkania.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 15 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.


Sołtys Sołectwa Zacharzowice
Anna Grala