Od dnia 31.03.2020 r. aż do odwołania KASA URZĘDU GMINY WIELOWIEŚ będzie NIECZYNNA

W związku z rozpowszechnianiem na terenie Gminy Wielowieś nieprawdziwych informacji na temat braku możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej na terenie tej gminy oraz masowym rozpowszechnianiem materiałów o treści „Rozmieszczenie wiatraków. Zaznaczony obszar – zakaz budowania domów”, Urząd Gminy Wielowieś informuje iż, informacje te nie są zgodne z faktycznym stanem prawnym. wprowadzają w błąd oraz służą wywołaniu niepotrzebnych negatywnych emocji  oraz sieją niepokój.
Urząd gminy informuje, iż cała powierzchnia gminy Wielowieś pokryta jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zatem o ile zabudowa mieszkaniowa lub inna jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego to kryterium odległościowe „10 razy wysokość elektrowni” nie obowiązuje przy wydawaniu decyzji pozwolenie na budowę dla takich inwestycji, co oznacza, że na terenach przeznaczonych pod budowę przepisy nie przewidują zakazów realizacji budynków po wybudowaniu elektrowni wiatrowych.
Biorąc powyższe pod uwagę, poinformować należy także, że w stosunku do osób przekazujących informacje niezgodne z prawdą mogą zostać podjęte czynności przewidziane prawem w tym kodeksem karnym.

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WIELOWIEŚ
W dniu 01 sierpnia 2019 r. o godz. 1700 na terenie gminy Wielowieś zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.
Wójt Gminy - Ginter Skowronek

Ostatnio coraz częściej dochodzą do nas sygnały o obecności w naszych lasach czy w ich pobliżu wilków. Każda wyprawa do lasu wiąże się z możliwością napotkania dzikich zwierząt. Wśród nich może znaleźć się również wilk. Bezpośrednie spotkania z tym drapieżnikiem są nieliczne, co może świadczyć, że wilki unikają obecności człowieka i nie stanowią dla nas zagrożenia. Co zrobić, gdy spotkamy w lesie wilka, a zwierzę nie ucieknie, a nawet będzie się nam przyglądać?
Zachowania takiego nie powinniśmy odbierać jako przejaw agresji czy może zuchwałości z ich strony. Wilki są zwierzętami inteligentnymi, a przez to ciekawskimi. Mają słabszy wzrok od człowieka, dlatego potrzebują więcej czasu, by ocenić, na co patrzą. O wiele doskonalszy jest u nich zmysł węchu. Dlatego, jeśli tylko dotrze do nich ludzki zapach, odchodzą. W opisanej sytuacji należy zachować spokój i poczekać, aż wilki oddalą się od nas.
Podczas leśnej wycieczki możemy przypadkiem natknąć się na wilczycę z młodymi lub zawędrować w pobliże ich nory. W takiej sytuacji musimy bezwzględnie, ostrożnie wycofać się. Samica instynktownie może stanąć w obronie swojego potomstwa, przez co wzrasta ryzyko agresywnego zachowania z jej strony. Wilki mogą też pozostawiać swoje szczenięta bez opieki na jakiś czas, jednak zawsze znajdują się w ich pobliżu. Nie wolno nam ich dotykać! Należy niezwłocznie oddalić się w bezpieczne miejsce!
Wilki rzadko chorują na wściekliznę. Jednak każde nienaturalne zachowanie osobników, wymaga od nas zachowania szczególnej ostrożności. Powinniśmy też niezwłocznie powiadomić służby weterynaryjne.

W dniu 25.07.2019 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

To nie dotyczy tylko naszej gminy
W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów średnio o 50-60%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen, które zaoferowały w nowych przetargach rozstrzyganych przez gminy przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W nielicznych gminach obowiązują co prawda jeszcze nieco niższe stawki opłat, które zostały określone w poprzednich i jeszcze obowiązujących przetargach, wszystko wskazuje jednak na to, że stawki te, po rozstrzygnięciu nowych przetargów, będą zdecydowanie wyższe.

W dn. 5 lipca 2019 r. w Wodzisławiu Śląskim odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W posiedzeniu tym uczestniczył p. Tomasz Bednarek, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przedstawił planowane zmiany w sposobie realizacji programu Czyste Powietrze.

„Złote Gody” to pięćdziesiąta rocznica ślubu. Pół wieku trwania w małżeństwie jest z pewnością powodem do radości i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni. Wspólne przeżyte pół wieku stanowi świadectwo wzajemnej dojrzałej miłości, a także doskonały przykład dla obecnych i przyszłych pokoleń w jaki sposób budować więzy rodzinne   i  pielęgnować miłość. Z tej okazji w dniu 21 czerwca 2019 r. w restauracji „Oaza” w Wielowsi odbyła się uroczystość wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" parom, które w 2016 i 2018 roku obchodziły jubileusz 50 - lecia małżeństwa. Aktu dekoracji Jubilatów dokonali Wójt Gminy Wielowieś Pan Ginter Skowronek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Wielowieś Pani Klaudia Pallach. Całości dopełniły życzenia, upominki oraz kwiaty.

Urząd Gminy w Wielowsi informuje, iż z dniem 1 lipca 2019 roku wchodzą w życie nowe, ogólnopolskie, ujednolicone wzory deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.  Dokumenty te przeznaczone są dla osób fizycznych (informacje) oraz dla osób prawnych (deklaracje), u których powstaje obowiązek podatkowy od dnia 1 lipca b.r.
Jednocześnie informujemy, iż w/w druki będą dostępne na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne w zakładce formularze.

Wszystkie osoby uczestniczące w programie pn: "Kompleksowe unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w Gminie Wielowieś", a nie posiadające tablicy informacyjnej potwierdzającej udział w programie prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy celem odbioru tablicy i dopełnieniem formalności. W/w tablicę należy odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, pokój nr 20. w terminie do dnia 5 lipca 2019r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie:

  • Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczej
  • Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług