Rada Sołecka i Sołtys serdecznie zapraszają na Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Świbie, które odbędzie się w dniu 21 września 2017 r. w Domu Parafialnym o godzinie 19:00.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział fundusz sołeckiego na 2018 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Zmiana w podziale funduszu sołeckiego na 2017 r. i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie spotkania.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 30 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Świbie
Małgorzata Jendrysik

Serdecznie zapraszamy mieszkańców sołectwa Wielowieś na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. o godzinie 19 00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi. (Podstawa prawna: Zarządzenie Wójta Gminy Wielowieś Nr 130/2017 z dnia 07.09.2017 r.)
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór członka rady sołeckiej.
6. Podział funduszu sołeckiego na 2018 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
7. Zmiana w podziale funduszu sołeckiego na 2017 r. i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
9. Zakończenie spotkania.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 50 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Wielowieś - Józef Schütz
Wójt Gminy Wielowieś -  Ginter Skowronek

Rada Sołecka i Sołtys serdecznie zapraszają na Zebranie Wiejskie mieszkańców Sołectwa Czarków, które odbędzie się w dniu 19 września 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Czarkowie o godzinie 18:00
Tematem zebrania będą następujące punkty (proponowany porządek obrad):
1. Otwarcie zebrania, stwierdzenie prawomocności obrad oraz przyjęcie porządku zebrania.
2. Wybór sekretarza zebrania.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego zebrania wiejskiego.
4. Podział funduszu sołeckiego na 2018 r. (propozycje) i podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
5. Sprawy bieżące miejscowości Czarków oraz wolne wnioski.
6. Zakończenie spotkania.
Jednocześnie informuję, że w przypadku braku quorum, tj. obecności co najmniej 10 uprawnionych mieszkańców sołectwa, zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. po upływie 10 minut od pierwszego terminu.

Sołtys Sołectwa Czarków
Irena Szołtysek

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 ,„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Zakres tematyczny: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczej
Termin składania wniosków:   od 15 do 28 września 2017r.
Więcej informacji na: http://lesnakrainalgd.pl/aktualnosci/207/ogloszenie-naboru-032017 

Fundacja Rozwoju Lokalnego oraz Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś  zapraszają do udziału w projekcie „Sam sobie szefem”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś którzy ukończyli 30 roku życia, należących do jednej z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, kobiet powracających na rynek pracy, niepełnosprawnych, w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej.

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, jakie wystąpiły ostatnio nw Polsce spowodowały ogromne straty. Intensywne burze i huragany zniszczyły prywatne domy, infrastrukturę miast i wsi oraz środowisko naturalne. Oczywiście nie możemy ich uniknąć, ale możemy być na nie lepiej przygotowani. Dlatego prezentujemy aplikację Ostrzegator, która prezentuje komunikaty pogodowe i informacje Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz. System działa na terenie całego kraju i jest bezpłatny dla odbiorców wiadomości. Obsługującą go aplikację można pobrać ze strony https://goo.gl/sASCqL. Dodatkowe informacje można znaleźć na profilach FB Stowarzyszenia Polscy Łowcy Burz https://www.facebook.com/lowcyburz/ oraz aplikacji O!strzegator https://www.facebook.com/ostrzegator/.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Beneficjentów z zakresu tematycznego: podejmowanie działalności gospodarczej. Odbędzie się ono 30 sierpnia 2017 r. w Ratuszu w Pyskowicach o godz. 17:00. Bliższe informacje zostały zamieszczone na poniższym plakacie.

Sołtys i Rada Sołecka zapraszają mieszkańców Sołectwa Kieleczka na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 31 sierpnia 2017 roku o godzinie 19.00 w Świetlicy Wiejskiej. Wspólnie będziemy decydować na co zostaną wydane w 2018 roku pieniądze z Funduszu Sołeckiego w kwocie 9 964,56 zł.

Gmina Tworóg zaprasza w dniach 26-27 sierpnia na Dożynki Gminne w miejscowości Boruszowice - Hanusek (plac przy ulicy Szkolnej).

Serdecznie zapraszamy na festyn rodzinny "Święto Lasu - Rowerowe zakończenie Lata", który odbędzie się 26 sierpnia br. w Miasteczku Śląskim na terenie Parku Rubina przy ul. Rubinowej.