Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wielowieś http://bip.wielowies.pl/ugwielowies/Article/get/id,19699.html  umieszczone zostały informacje dotyczące naboru wniosków od mieszkańców gminy Wielowieś w ramach projektu „parasolowego” z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Urząd Gminy zaprasza na mieszkańców Gminy na spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków na dofinansowanie budowy paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych. Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury w Wielowsi dnia 05.12.2017r. (wtorek) o godz. 18.00 oraz w Świbiu  dom Parafialny dnia 11.12.2017r. (poniedziałek) o godz. 18.00
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wójt Gminy Wielowieś
Ginter Skowronek

Komunikat Wójta Gminy Wielowieś
W dniu 28 listopada 2017 r. pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w  systemie ostrzegania i alarmowania ludności.
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

UWAGA: W powiecie gliwickim test syren został odwołany.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAGIRUS-DEUTZ 170 D

UWAGA: Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Magirus Deutz 170 D został rozstrzygnięty negatywnie.

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu.

Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej.
W każdym urzędzie skarbowym w listopadowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego. Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.
W każdy wtorek listopada o godz. 13:00 w Drugim Urzędzie Skarbowym w Gliwicach będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu. W powiecie gliwickim dotyczy to około 5500 przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.

"Gospodarstwa opiekuńcze" to jeden z projektów przygotowanych przez ministerstwo rolnictwa.  Gospodarstwa opiekuńcze mają łączyć działalność rolniczą z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia i mogą stanowić dodatkowe lub nowe źródło dochodu dla właścicieli gospodarstw i ich domowników. Zainteresowani tematem dowiedzą się szczegółów w dołączonych materiałach.
Broszura informacyjna: gospodarstwa_opiekuncze.pdf
Artykuł: http://www.wspolczesna.pl/strefa-agro/wiadomosci/a/gospodarstwo-opiekuncze-dla-seniorow-opieka-a-dla-rolnikow-nowe-mozliwosci,12380520/

OSP Wielowieś wzbogaciło się o nowy pojazd GBA 4.5/34 Mercedes Benz Atego 1530 AF. Pojazd kosztował blisko 740 tys. Złotych. Fundusze na zakup średniego samochodu pochodziły z budżetu gminy - 431 tys. zł. z KSRG -300 tyś. zł.  i 9 tyś. zł. OSP Wielowieś.
Pojazd posiada zbiornik wody o pojemności 4.5 tys. dm3, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 450 litrów, automatyczny zawór napełniania hydrantowego, autopompę dwu zakresową typ A 16/8 - 4/40, o wydajności 3400 litrów na minutę przy ciśnieniu 8 bar. Wydajność 460 l/min. przy ciśnieniu 40 bar.

Mając na uwadze przypadki występowania choroby Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) pragnę Państwu przypomnieć, że zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn. zm.) w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt posiadacz zwierzęcia oraz w odniesieniu do zwierząt wolno żyjących (dzikich) myśliwi oraz dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji Weterynaryjnej, albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
W przypadku poinformowania wójta burmistrza prezydenta miasta, zgodnie z art. 42  ust. 4 ww. ustawy, jest on zobligowany do niezwłocznego poinformowania o zaistniałym zdarzeniu organu Inspekcji Weterynaryjnej.

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KATOWICACH
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

W dniu 16 października serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli na dzień otwarty do Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu i Inspektoratu ZUS w Tarnowskich Górach.
Podczas tego dnia nasi eksperci będą udzielać porad w szczególności z zakresu uprawnień emerytalnych dla nauczycieli. Będzie można uzyskać również informacje na temat zasad przyznawania emerytury oraz świadczenia kompensacyjnego, wpływ na ich wysokość oraz jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o świadczenie emerytalne i kompensacyjne.
Serdecznie zapraszamy do uzyskania porad w naszym Oddziale ZUS w Zabrzu, przy ul. Szczęść Boże 18 a także w jednostce terytorialnej naszego Oddziału - Inspektoracie ZUS w Tarnowskich Górach, ul. Górnicza 4/8 od godz. 8.00 do 18.00