Walne zebranie Wielowiejskiej Spółki Wodnej odbędzie się 17. czerwca 2019r. o godz. 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi (ul. Główna 47)

W związku z prognozą IMGW dotyczącą występowania w ciągu najbliższych dni (10-13 oraz 15-16 czerwca) bardzo wysokich temperatur (od 29 °C do 33 °C) przypominamy, że upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci i osób w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.

BEZPIECZNE ZACHOWANIA

  • unikaj wychodzenia na zewnątrz w najgorętszej porze dnia (między 10:00 a 17:00)
  • unikaj nadmiernego nasłonecznienia, opalania, używaj kremów ochronnych
  • chroń dzieci przed nadmiernym przegrzaniem, nasłonecznieniem i odwodnieniem
  • w upalne dni nie zostawiaj w samochodzie dzieci, zwierząt, materiałów łatwopalnych

W dniu 13.06.2019 r. o godz. 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

Wójt Gminy Wielowieś informuje, że na terenie Gminy Wielowieś w roku 2019 realizowany jest program zdrowotny dotyczący szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C. Program dotyczy możliwości bezpłatnego szczepienia dzieci z rocznika 2016 (zameldowanych na terenie gminy Wielowieś) szczepionkami NEIS VAC-C. Szczepienie jest  dobrowolne – o zaszczepieniu dziecka decydują rodzice /prawni opiekunowie dziecka, którzy w NZOZ podpisują stosowne oświadczenie.
Szczegółowych informacji udziela ośrodek zdrowia „WIELOMED” w Wielowsi tel. 32 233 60 86

Komunikat Wójta Gminy Wielowieś
Informuję, że Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych RP organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II   
Podczas ćwiczenia w dniu 28 maja 2019 r. odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchamiania syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk modulowany trwający trzy minuty oznaczający ogłoszenie alarmu oraz dźwięk ciągły trwający trzy minuty oznaczający odwołanie alarmu.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wielowieś
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39  i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Wielowieś  uchwały nr IV/28/2019 z dnia 24 stycznia 2019r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wielowieś, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 23 kwietnia 2019 r. o godzinie 16:30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Wielowieś.
Sesja będzie transmitowana i rejestrowana na kanale telewizji SferaTV: https://www.youtube.com/user/sferatv/
Dokumenty z Sesji i Komisji Rady Gminy Wielowieś (uchwały, projekty, wyniki głosowań i inne) dostępne są na Portalu informacyjnym Rady Gminy Wielowieś: www.wielowies.esesja.pl/

W związku z docierającymi do nas informacjami o pojawiających się w Wielowsi osobach w mundurach Ochotniczej Straży Pożarnej, które wchodzą na teren posesji informujemy mieszkańców, że OSP w Wielowsi nie przeprowadza żadnych akcji kontrolnych na prywatnych posesjach.

Do 25 kwietnia, we wtorki i czwartki, w godzinach od 9.00 do 15.00. Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Doradcy podatkowi będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej Doradca Podatkowy będzie oddzwaniał na własny koszt.
„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” to dziesiąta, jubileuszowa edycja akcji organizowanej przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych – Oddział Śląski. Wydarzenie zostało objęte patronatem Marszałka Województwa Śląskiego -Jakuba Chełstowskiego.

W ciągu najbliższych dni w województwie śląskim prowadzona będzie akcja informacyjna dotycząca „Nowej Piątki”, czyli propozycji nowych Rządowych Programów. W centralnych punktach gmin i powiatów staną specjalne busy oznaczone logo #NowaPiątka, w których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o programach „500+”, „Emerytura +”, „Niższy Pit”, „Bez Pit dla młodych” i „Połączenia Lokalne”. Szczegółowych informacji udzielać będą  eksperci z Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej ŚUW oraz pracownicy ZUS, a merytorycznie akcję wspierać będzie także Krajowa Administracja Skarbowa.
Akcja informacyjna, poświęcona „Nowej Piątce", została oficjalnie zainaugurowana przez wojewodę śląskiego Jarosława Wieczorka 18 marca  o godz. 13.00 przed Śląskim Urzędem Wojewódzkim w Katowicach, skąd busy, z kierownictwem ŚUW na pokładzie, wyruszyły w trasę po regionie.
W Wielowsi akcja będzie prowadzona w dn. 21 marca br. w godz. 9.00 - 10.00 przed Gminnym Ośrodkiem Kultury (Wielowieś; ul. Główna 47).