POMOC SUSZOWA - Termin składania wniosków został wydłużony do 31.10.2018

Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego oraz starosta gliwicki wydali oświadczenie,  dotyczącego Oddziału Internistycznego Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Jego treść publikujemy poniżej.

OŚWIADCZENIE
W związku z nieprawdziwymi pogłoskami, które są rozpowszechniane w ostatnim czasie informujemy, że Szpital Psychiatryczny w Toszku jest podmiotem utworzonym przez Województwo Śląskie i w żadnym zakresie nie podlega Powiatowi Gliwickiemu. Nie mają więc uzasadnienia stwierdzenia, iż Starosta Gliwicki nie złożył zapotrzebowania na Oddział Internistyczny tego szpitala, w związku z czym istnieje groźba jego likwidacji. Szpital w całości podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Śląskiego.

Mimo to – wychodząc naprzeciwko społecznym potrzebom – Powiat Gliwicki podjął intensywne działania mające na celu utrzymanie funkcjonowania Oddziału Internistycznego w tym szpitalu. Na ostatniej sesji w dniu 23 lutego  Rada Powiatu Gliwickiego przyjęła stanowisko, w którym popiera starania lokalnej społeczności o zapewnienie dalszego  funkcjonowania Oddziału Internistycznego w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku. Stanowisko to przesłane zostanie m.in. do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Śląskiego i Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Pozostajemy w nadziei, że nasze wspólne działania pozwolą na rozwiązanie problemu w sposób satysfakcjonujący mieszkańców tej części naszego powiatu.
 Andrzej Kurek – Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego
 Waldemar Dombek – Starosta Gliwicki