Informacja Wójta Gminy Wielowieś dotycząca Wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś  w okręgu wyborczym nr 13 (Dąbrówka).

W związku z zarządzeniem nr 100/21 Wojewody Śląskiego z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielowieś w okręgu wyborczym nr 13, Wójt Gminy Wielowieś informuje, że termin przeprowadzenia w/w wyborów został wyznaczony na dzień 9 maja 2021 r.