Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Wójt Gminy Wielowieś ogłasza nabór na wolne od dnia 1 marca 2021r. stanowisko urzędnicze - Informatyk,  w wymiarze ½ etatu w Urzędzie Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44-187  Wielowieś.
Wymagania niezbędne, wymagania dodatkowe, zakres wykonywanych zadań, informacje o warunkach pracy oraz pozostałe informacje znajdują się w załącznikach.
20210217_ogloszenie_o_naborze.pdf
kwestionariusz_osobowy.pdf
oswiadczenie_kandydata.pdf