Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

W dniu 16.02.2021r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).
Prognozowane na dzień 16.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje miasta: Gliwice, Katowice (w rejonie autostrady A4), Tychy, Jaworzno, Sosnowiec, powiaty: lubliniecki, kłobucki, gliwicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, żywiecki, część powiatu bielskiego (gminy: Buczkowice, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilkowice).
Powiadomienie: PCZK20210216.pdf