Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Publiczne Przedszkole w Wielowsi oraz Publiczne Przedszkole w Świbiu otrzymało po 2 oczyszczacze powietrza z przeznaczeniem do sal przedszkolnych. Oczyszczacze zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno - informacyjnej pod nazwą: "MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech" współfinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Więcej informacji dot. kampanii można uzyskać na stronie internetowej:
https://powietrze.slaskie.pl/content/konkurs--przedszkolaku-zlap-oddech---ii-edycja