Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

W dniu 02.02.2021 r. na części obszaru woj. śląskiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 (100 µg/m3).
Prognozowane na dzień 02.02.2021 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje miasta: Gliwice, Tychy, powiaty: bieruńsko-lędziński, gliwicki, tarnogórski, wodzisławski.
Powiadomienie: PCZK20210202.pdf