Od 1.11.2020 r. obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek (OPS, ZOP, GOK, biblioteka, szkoły i przedszkola) przeniesiona została do Banku Spółdzielczego.

Publikujemy harmonogram odczytu wodomierzy przedstawiający terminy podawania odczytów (telefonicznie lub mailowo) w roku 2021.
Odbiorcy posiadający zamontowaną nakładkę do zdalnego odczytu wodomierza nie są zobowiązani do podawania stanu licznika. Odczyt zostanie przeprowadzony zdalnie.
odczyty_wodomierzy_2021.pdf